Byggsäkerhet, entreprenadgaranti, byggsäkerhetsförsäkring eller fullgörandegaranti? Kärt barn har många namn men vi kallar det fullgörandeförsäkring.

Vid upprättande av ett entreprenadkontrakt enligt de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen (AB 04 och ABT 06) kan beställaren ange att entreprenören ska överlämna en säkerhet för sina åtaganden. Historiskt har många entreprenörer använt bankgarantier som säkerhet till sina beställare men med en fullgörandeförsäkring från Gallagher behöver entreprenören inte binda kapital i bankgarantier samtidigt som kostnaden för säkerheten ofta är lägre.

Försäkringsgivaren är HDI Global Specialty SE som har kreditbetyg A+ hos Standard & Poor's. Det innebär att en fullgörandeförsäkring utställd av Gallagher är en trygg säkerhet för beställaren som kan tas i anspråk i de fall entreprenören inte kan fullgörande sina åtaganden enligt entreprenadkontraktet.

Vanligtvis tecknas två fullgörandeförsäkringar samtidigt — en som gäller under entreprenadtiden samt en som gäller i upp till fem år efter godkänd slutbesiktning. Oftast tecknas båda fullgörandeförsäkringarna samtidigt men de kan även tecknas separat.

Fördelar med en fullgörandeförsäkring från Brim:

  • Enkelt att skicka in en förfrågan via vår hemsida
  • Ej tidsbunden säkerhet
  • Behöver inte återställas
  • Binder inget kapital
  • Försäkringsgivare med stark kreditrating (A+ hos Standard & Poor's)
  • Accepterad säkerhet av beställare
  • Vi hjälper till att granska kontraktshandlingar

Anmälan av skada

Kontakta oss för att lämna in ett försäkringskrav.

Möt vårt team

Relaterade produkter och tjänster