Om en bostadsrättsförening vill upplåta lägenheter med bostadsrätt innan den slutliga anskaffningskostnaden redovisats i en registrerad ekonomisk plan eller på en föreningsstämma behöver de ansöka om ett tillstånd från Bolagsverket för upplåtelsen. För att Bolagsverket ska bevilja detta krävs en säkerhet som garanterar återbetalning av de inbetalda insatserna och eventuella upplåtelseavgifterna till bostadsrättshavare. Insatsgarantiförsäkringen avser att täcka summan av de insatser och eventuella upplåtelseavgifter i det fall bostadsrättsföreningen skulle bli återbetalningsskyldig enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningen inte kan återbetala erlagda insatser och eventuella upplåtelseavgifter till bostadsrättsköparen.

Insatsgarantiförsäkring från Gallagher

Gallagher tillhandahåller insatsgaranti som säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som en bostadsrättsförening tar in i samband med en upplåtelse. Insatsgarantin tecknas normalt av producenten, projektören eller entreprenören, som har bildat föreningen och garanterar bostadsrättshavarnas inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter.

Omfattning

En insatsgaranti ersätter bostadsrättshavare i de fall de har rätt att få tillbaka sina insatser och eventuella upplåtelseavgifter och föreningen inte kan återbetala dessa.

Giltighetstid

Försäkringen gäller från att den tecknas tills att den återkallas från Bolagsverket. En bostadsrättshavare kan göra anspråk på försäkringen från det att föreningens slutliga anskaffningskostnad fastställs på en föreningsstämma och ett år framåt.

Premie

Premien baseras på sökande parts ekonomiska status i förhållande till det totala försäkringsbeloppet.

Återställande av försäkringen

Bostadsrättsföreningen återställer insatsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket. Gör så här:

  • Skicka en kopia på föreningsstämmans protokoll.
  • Bifoga en redovisning av den slutliga kostnaden.
  • Skriv en försäkran om att ingen har väckt talan om ersättning för bostadsrätten inom ett år från det att föreningsstämman redovisat den slutliga kostnaden. Om någon har väckt talan ska försäkran berätta om att målet är slutligt avgjort och att föreningen har fullgjort sin betalningsskyldighet.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Teckna en insatsgaranti hos om oss.

Gallagher har bred kunskap inom försäkringar och många års erfarenhet av insatsgarantier. Kontakta oss om du vill teckna en insatsgaranti eller om du har några frågor.

Anmälan av skada

Kontakta oss för att lämna in ett försäkringskrav.

Möt vårt team

Relaterade produkter och tjänster