Genom ett så kallat förhandsavtal kan en förhandstecknare av en bostadsrätt lägga ett förskott på insatser och eventuella upplåtelseavgifter, till bostadsrättsföreningen. För att få tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott ska föreningen ställa en betryggande säkerhet, som garanterar återbetalning av beloppet om det skulle bli aktuellt. En förskottsgarantiförsäkring är ett alternativ för en sådan säkerhet och tecknas av producenten och säkerställer att föreningen har en skyldighet att återbetala alla förskott enligt bostadsrättslagen. Om en bostadsrättsförening inte skulle kunna betala tillbaka sina förskott träder förskottsgarantiförsäkring in och skyddar köparen.

Vår förskottsgarantiförsäkring

Vi erbjuder en förskottsgarantiförsäkring som krävs av Bolagsverket för att få tillstånd att ta emot förskott på insatser. Förskottsgarantin är en säkerhet som avser att skydda de köpare som betalat förskott på bostadsinsatsen. Förskottsgarantin tecknas av producenten för föreningens räkning i samband med en ombyggnad eller nybyggnation av ett bostadsrättsförening.

Omfattning

En förskottsgarantiförsäkring från Gallagher garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att återbetala förskott enligt kap 5 § 5 i bostadsrättslagen.

Giltighetstid

Försäkringen gäller tills bostadsrättsföreningen har upplåtit lägenheter med bostadsrätt till dem som har tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 i bostadsrättslagen) för lägenheter där föreningen tidigare har tagit ut förskott eller tills föreningen har återbetalat förskotten.

Premie

Premien gäller under försäkringens hela giltighetstid och betalas i förskott.

Återställande av försäkringen

Bostadsrättsföreningen återställer förskottsgarantiförsäkringen genom att ansöka om detta i ett brev till Bolagsverket. Gör så här:

  • Skriv en försäkran till den som tecknat förhandsavtal (eller till någon som avses i kap 5 § 6 i bostadsrättslagen), om att de lägenheter som föreningen tagit ut förskott för är upplåtna med bostadsrätt.
  • Tala om vilka förskott som föreningen har återbetalat.
  • Se till att samtliga ledamöter i föreningens styrelse skriver under försäkran.

Anmälan av skada

Kontakta oss för att lämna in ett försäkringskrav.

Möt vårt team

Relaterade produkter och tjänster