Trafikförsäkringspliktiga fordon

Observera att många av de åkbara trädgårdstraktorena är trafikförsäkringspliktiga. Det är av största vikt att det finns en försäkring för dessa fordon då skada inträffar. Det gäller både vid till exempel brand och stöld, men kanske det absolut viktigaste är ju att det finns en ansvarsförsäkring om man skadar någon annans egendom eller person eller om föraren skadar sig själv. Då är det just ansvarsmomentet i trafikförsäkringen som täcker denna skada.

Kontakta ditt försäkringsbolag som har dina övriga fordonsförsäkringar och teckna försäkring.

Läs mer

Rådgivning för en tryggare vardag

Som försäkrad genom Gallagher Fastighetsägarnas egna försäkringar – även kallad FEF, får du ta del av våra försäkringsspecialisters långa erfarenhet och djupa försäkringskunskap. Vi finns till hands när det gäller rådgivning i alla typer av försäkrings och skadefrågor och vill alltid hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Nedan finner du lite vanliga frågor och svar på dessa. Hittar du inte svar på just din fråga kan du kontakta oss så hjälper vi dig som är försäkrad genom FEF med svar på dina frågor.

Produkter och tjänster