Ansvarsförsäkring för personer som innehar ledande befattningar inom företag eller är medlemmar av dess styrelse. Uppdrag där en medlem kan ådra sig ett personligt betalningsansvar för ekonomiska skador som uppstår direkt hos företaget eller hos aktieägare, långivare, leverantörer eller exempelvis staten och som inte är en direkt följd av person eller sakskador. Försäkringen erbjuder ekonomisk hjälp för att kunna försvara sig och betala skadestånd eller erlägga skatter. Denna försäkring kan ge den försäkrade individen bättre förutsättningar för att skydda sina personliga tillgångar. Ett krav på personligt betalningsansvar kan vara baserat på många olika händelser och omständigheter som t.ex.:

  • Felaktig information till aktieägare eller långivare
  • Underlåtenhet av styrelsen att hålla sig informerad
  • Underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning
  • Försummelse av information till styrelsen
  • Bristande intern kontroll och organisation
  • Vårdslös investering eller diskriminering och trakasserier av anställda

Du som önskar teckna VD & Styrelseansvarsförsäkringen, kontakta oss.

Läs mer

Relaterad information