Försäkring mot uteblivna betalningar och leveranser

Vi ser till att handelsföretag är skyddade mot uteblivna betalningar och leveranser. Tack vare våra heltäckande försäkringslösningar för strukturerade krediter kan du säkra affärer snabbt och effektivt, samtidigt som du är skyddad mot vanliga branschrisker, till exempel uteblivna betalningar och avtalsbrott.

Gallagher är ett av världens största företag inom försäkring och riskhantering med över 90 års erfarenhet. Med vårt globala nätverk av specialister och goda relationer på försäkringsmarknaden kan vi skräddarsy försäkringslösningar som passar just dina affärsbehov.

Vanliga risker för handelsföretag

Med stora volymer och kortfristiga, ofta osäkrade, krediter är handelsföretag utsatta för flera typer av risker. Uteblivna betalningar från en köpare eller låntagare, utebliven leverans eller andra avtalsbrott från en leverantör av till exempel råolja eller raffinerade produkter, socker och metaller kan få förödande konsekvenser, särskilt om betalning skett i förskott.

Ett bra försäkringsskydd kan därför vara helt avgörande för din verksamhet. Rätt försäkring kan skydda dig mot ett stort antal risker och hinder som kan uppstå på vägen mellan avtal och leverans.

Men det handlar inte bara om att minska riskerna i redan ingångna avtal eller med befintliga kunder. Försäkringar mot politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter kan även ingå som en integrerad del i en upphandling. Det underlättar om du vill söka nya möjligheter och expandera till nya områden samtidigt som du har ett bra finansiellt skydd. Kontakta oss redan i dag om du vill veta mer om hur du minskar risken och ökar dina möjligheter globalt.

Vilket skydd kan vi erbjuda handelsföretag?

Gallagher kan erbjuda skydd mot en rad olika operationella, handels- och företagsrisker. Med vårt nätverk av försäkringsförmedlare kan vi hitta ett försäkringsskydd som passar just dig. Vi kan erbjuda färdiga standardavtal med formuleringar som är allmänt accepterade på marknaden. Ett snabbt och effektivt sätt att skydda dig mot uteblivna betalningar och leveranser, samtidigt som du håller dina försäkringspremier nere. Vi kan även skräddarsy försäkringsavtal efter dina önskemål för att anpassa dem efter dina övriga försäkringsprogram för varor, tillgångar och lagerkapacitet, se till att det inte finns några luckor i skyddet och samtidigt undvika onödiga överlappningar.

Vi kan även se till att du skyddas mot skada och förlust av dina varor, i lager eller under transport, på grund av politiska händelser, till exempel statlig konfiskering, krig eller terrorhandlingar. Kontakta oss för att ta fram en skräddarsydd lösning.

Hantera överförda kreditrisker från banker

Förutom att erbjuda direktförsäkringar för företag har vi också stor erfarenhet av att försäkra bankernas finansiering. Det görs vanligen genom att överföra risken till försäkringsmarknaden genom att erbjuda försäkringsinstrument som garantier, bekräftade remburser och betalningsåtaganden.

Därför ska du välja Gallagher

Vi representerar flera mycket ansedda handelsföretag, särskilt inom energi och jordbruksprodukter. Tack vare vår stora kännedom om de finansiella strukturerna bakom den här typen av verksamhet kan vi hjälpa dig att möta framtiden med tillförsikt.

Vi har tillgång till ett brett utbud av försäkringsbolag i London och övriga världen som kan erbjuda försäkring mot politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter. Med hjälp av vår marknadskännedom och ett växande utbud av smidiga digitala plattformar kan vi snabbt ge dig det försäkringsskydd du behöver.

Försäkring för handelsföretag

  • Välj mellan skräddarsydda försäkringar eller färdiga standardförsäkringar för att snabba på offertprocessen och få ett effektivt skydd
  • Tillgång till Londons och andra internationella försäkringsmarknader
  • Våra egna experter i skaderegleringsfrågor har stor erfarenhet av att hantera och reglera ärenden inom handelssektorn
  • Excellens i varje led

Kontaktpersoner