Underlätta investeringar på tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader erbjuder ofta stora möjligheter för private equity-investerare men det osäkra politiska läget innebär en risk för utebliven avkastning.

En försäkring mot politisk risk skyddar mot oförutsedda förluster och om försäkringen används strategiskt kan du bredda ditt urval av tänkbara investeringar med bibehållen risktoleransnivå. Som ett av världens största företag inom försäkringsförmedling och riskhantering förstår vi de utmaningar du står inför när du ska hantera din investeringsportfölj.

Oavsett storleken på dina investeringar, investeringsobjekt och marknadsrisker kan våra experter på politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter ta fram en lösning som hjälper dig att uppnå dina mål.

Vad är en försäkring mot politisk risk?

För private equity-investerare som verkar på en konkurrensutsatt marknad kan tillväxtmarknader erbjuda lockande möjligheter. Men samtidigt kan det osäkra politiska läget i tillväxtländerna dämpa investeringsviljan och minska urvalet av tänkbara investeringar.

Politiska risker kan omfatta till exempel nationalisering, expropriering, krig, embargon eller att man tvingas överge sina tillgångar. Därför brukar private equity-investerare justera sina interna kapitalkostnader för att kompensera för politisk risk, något som kan minska ett anbuds konkurrenskraft.

Premierna för en försäkring mot politisk risk motsvarar däremot bara en bråkdel av de ökade kapitalkostnader som annars krävs för att kompensera för politisk risk. Med rätt försäkring kan du bredda ditt urval av tänkbara investeringar med bibehållen risktoleransnivå.

Kontakta oss redan idag och ta reda på hur en försäkring mot politisk risk kan ge dig ett strategiskt försprång på marknaden.

Vilket skydd kan en försäkring mot politisk risk ge när du investerar?

Marknaden för försäkringar mot politisk risk kan erbjuda större täckning än någonsin tidigare och försäkringstjänsterna utvecklas hela tiden. Med limiter som kan överskrida 3 miljarder USD och löptider på upp till 20 år har premierna för politiska riskförsäkringar blivit mycket mer konkurrenskraftiga än tidigare.

Försäkringslösningar avseende politisk risk tas alltid fram med hänsyn till kundens riskprofil. Försäkringen täcker vanligtvis:

  • Konfiskering. nationalisering och expropriering
  • Inrikespolitisk oro, terrorism och krig (samt flera andra former av politiskt våld)
  • Problem med valutaväxling och valutaöverföring samt repatriering
  • Selektiv diskriminering: ändringar i lagar och föreskrifter som slår hårdare mot en viss investerare eller en viss bransch
  • Avtalsbrott/vägran att fullgöra ett avtal
  • Embargon och indragna licenser

Varför ska du välja oss för din försäkring mot politisk risk?

På Gallagher kan vi erbjuda mer än bara en försäkring. Våra experter på politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter har lång erfarenhet inom riskkapitalsektorn. Vi hjälper dig att navigera rätt i den här komplexa miljön och hitta möjligheterna.

Försäkring mot politisk risk för private equity

  • Skräddarsydda försäkringar mot politisk risk för private equity-investerare som minskar risken och ökar möjligheterna
  • Lång erfarenhet av försäkring och riskhantering på tillväxtmarknader
  • Goda relationer med ett brett utbud av försäkringsbolag och underwriters
  • Egna experter på skadereglering för att nå snabba och tillfredställande uppgörelser

Kontaktpersoner