Strategiskt skydd mot uteblivna betalningar och politisk risk

Vi erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar för företag över hela världen, som skyddar mot uteblivna betalningar och politisk risk. Det ger möjlighet och trygghet att skapa tillväxt i verksamheten.

Att tänka på när företaget ska fastställa sin riskaptit

När företag ska fastställa sin riskaptit är det viktigt att ta hänsyn till förutsägbarhet – att väga fördelarna med en investering eller innovation mot kända och okända risker. Val av kunder, kreditvillkor och risköverföring är viktiga överväganden när ett företag ska formulera en utvecklingsstrategi som även tar med riskaptiten i beräkningen.

Handelsrisker kan emellertid ta många olika former – bristande betalningsförmåga hos en stor kund med flera utestående betalningar kan till exempel få stora konsekvenser för balansräkningen om det inte finns något försäkringsskydd. För företag som handlar med tillväxtmarknader kan dessutom politiska faktorer som indragna export- och importlicenser, avbrutna leveranser (på grund av inbördeskrig eller uppror) eller problem med valutaväxling resultera i uteblivna betalningar och kraftigt påverka kassaflödet för ett oförsäkrat företag. En stor kund som ställer in sina betalningar är en av de vanligaste orsakerna till att företag får problem. Hur kan du skydda företaget mot den typen av risker, som inte alltid är direkt mätbara?

Försäkring mot politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter

Vi har stor erfarenhet av att erbjuda lösningar för just den här typen av risker till företag över hela världen och inom många olika branscher, till exempel energisektorn, massa- och pappersindustrin, transportsektorn samt hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi kan erbjuda heltäckande kreditförsäkringar som skyddar dig från uteblivna betalningar från kunder på grund av konkurs, stora betalningsförseningar eller politisk risk. Om du har tillgångar utomlands kan vi erbjuda en försäkring mot politisk risk som skyddar mot statliga ingripanden i värdlandet. Det gör att du enklare kan äga och driva tillverknings- och distributionsanläggningar för att betjäna dina kunder över hela världen.

Mervärde från en försäkring mot kredit- och politisk risk för ditt företag

I en konkurrensutsatt värld tvingas många företag att minska sina marginaler. Med en bra försäkring mot kredit- och politisk risk kan du slå vakt om dina marginaler och till och med få dem att växa och säkra ditt kassaflöde. Du kan också dra nytta av försäkringsmarknadens möjligheter att överföra risker för att nå nya kunder och marknader, samtidigt som du vet att din verksamhet är väl skyddad. Dessutom kan företag som försäkrar sig mot betalningsrisker ofta få bättre finansieringsvillkor från banker och därmed förbättrad likviditet.

Mer än bara försäkringar

Vi förstår att försäkringar handlar om mer än att bara skriva på ett papper. Därför vill vi alltid samarbeta med våra kunder för att kunna erbjuda lösningar för riskhantering på lång sikt.

Det Gallagher kan erbjuda dig går långt utöver ett enkelt försäkringsbrev – med den samlade kunskapen och erfarenheten från hela försäkringsmarknaden i ryggen kan vi ge dig stöd att fatta strategiska beslut om framtida affärer och investeringar. Våra goda relationer med Lloyd’s of London och övriga internationella försäkringsmarknader innebär att vi kan vara säkra på att hitta det bästa försäkringsskyddet för just dina behov.

Våra medarbetare har erfarenhet från flera olika områden – från försäkringsbranschen och bankvärlden till den offentliga sektorn – och förstår hur viktigt det är att bygga relationer, inte bara göra affärer.

Försäkringsskydd mot kreditrisk och politisk risk

  • En bra balans mellan risköverföring och risktolerans för att skapa utvecklingsstrategier som kan vara lönsamma på lång sikt
  • Erfarna och kunniga medarbetare som tar fram försäkringslösningar anpassade efter din verksamhet
  • Goda relationer med Lloyd’s of London och andra internationella försäkringsmarknader

Kontaktpersoner