Hjälpa kunder med strukturerade kredit- och återförsäkringsbehov

Gallaghers team för strukturerad kredit, politisk risk och återförsäkring i Sverige erbjuder privata företag, exportkreditinstitut (ECA), banker, alternativa långivare och investerare en rad innovativa produkter och tjänster som är lyhörda för deras risker och skräddarsydda för deras risktolerans.

Vi erbjuder kunder stöd med en rad individuella, motparts- och landsexponeringar, och levererar portföljlösningar och garantifaciliteter baserade på vårt teams nätverk av relationer över de globala försäkringsmarknaderna och deras erfarenhet och expertis inom handel, export och förvärvsfinansiering.

Vi hjälper kunder genom att använda finansierade och ofinansierade instrument och motsvarande exponeringar för att förbättra kreditgränserna. De uteblivna betalningsgarantierna som våra strategier har infört kan frigöra ytterligare finansiering från banker och traditionella finansiella institutioner. Det är ett tillvägagångssätt som ger våra kunder förtroende och möjlighet att utöka sina verksamheter och stärka sina handelsrelationer.

Gallagher-teamet för strukturerad kredit, politisk risk och återförsäkring i Sverige arrangerar också fakultativ och avtalsenlig återförsäkring, både som kvotandel och Excess of Loss. Vi har lång erfarenhet av long-tail risker, överföringar och försäljning av aktier samt retrocessionell återförsäkring och kan ordna återförsäkringskapacitet via en rad globala försäkringsmarknader inklusive Lloyds.

Vi har även betydande erfarenhet av återförsäkring av kreditrisker och politiska risker, erbjuder garantier, projektfinansiering samt leverantörs- och köparkrediter.

Vårt team använder avancerade portföljmodelleringstekniker som hjälper till att hitta optimala nivåer för självförsäkrad retention, försäkringsbelopp och premier.

Möt ledare för strukturerad kredit, politisk risk och återförsäkring

Strukturerad kredit, politisk risk och återförsäkring — sammanfattning

  • Globalt strukturkredit- och återförsäkringsexpertteam från bank- och exportindustrin
  • Aktiv inom alla former av strukturerad finansiering; export-, handels- och förvärvsfinansiering
  • Flexibla lösningar
  • Erfaren portföljmodellering för att optimera ditt program