Hakkımızda

Bu Gizlilik Bildirimi, Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin (faaliyet gösterirken kullandığı "biz" veya "bizi/bize" veya "bizim" ifadeleri veya "Gallagher" gibi ilgili ticari adlar da dahil), kişiler hakkındaki verileri nasıl topladığını ve işlediğini açıklamaktadır. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak risk danışmanlığı, sigorta ve reasürans brokerliği ile sigorta temininden oluşmakta ve bu da sigortanın değerlendirilmesini, sigortaya erişimi, sigortanın yönetimini ve sigortayla ilgili hasar taleplerinin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Arthur J. Gallagher küresel şirketler grubunun bir parçasıyız.

Kayıtlı sigorta ve reasürans brokeri sıfatıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/A maddesinde belirtildiği üzere yasal olarak sır saklama yükümlülüğümüz bulunduğunu lütfen unutmayın.

Hizmetlerimizi sunmak ve sağlamak için kişiler hakkındaki verileri toplar ve kullanırız. Bu, bizim bir "veri sorumlusu" olduğumuz ve veri koruma yasalarına uymakla yükümlü olduğumuz anlamına gelmektedir. Size risk danışmanlığı, sigorta ve reasürans brokerliği veya sigorta hizmeti sunan veya sağlayan Gallagher grup şirketi, söz konusu teklif veya hizmetle bağlantılı olarak toplanan kişisel verilerden birincil derecede sorumludur.

Sigortanın ömrü boyunca, potansiyel ya da mevcut poliçe sahipleri, aile fertleri de dahil olmak üzere poliçe lehtarları, hasar talep sahipleri ve bir hasarın tarafı olan diğer kişilerle ilgili kişisel bilgiler ediniriz. Bu bağlamda, bu Gizlilik Bildirimindeki "kişiler" veya "siz" veya "sizin" ifadelerine yapılan atıflar, müşterilerimizle yaptığımız çalışmalar kapsamında sağladığımız hizmetlerle ilgili olarak kişisel bilgilerini edindiğimiz, bir önceki cümledeki listede belirtilen tüm kişileri içermektedir.

Kişisel bilgilerinizi toplama, saklama veya kullanma şeklimiz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa "Bizimle iletişime geçin" bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

▲ Back to Top

Sigorta piyasası hakkında

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgiler, sigorta piyasasında faaliyet gösteren ve bazıları ile doğrudan iletişiminiz olmayan diğer katılımcılarla paylaşılacaktır. Sigorta piyasasının yaşam döngüsü boyunca ilgili veri sorumlularını aşağıdaki şekillerde belirleyebilirsiniz:

 • Sigorta poliçesini yaptırdığınız yer: Gallagher gibi aracılar ilk veri sorumlusu olacaktır. Sigortacı aynı zamanda bir veri sorumlusu olacaktır. Gallagher, kişisel verilerinizin paylaşıldığı diğer sigorta piyasası katılımcılarının kimliklerini size bildirebilir.
 • İşvereninizin veya başka bir kuruluşun sizin yararınıza sigorta poliçesi yaptırdığı durumlarda; işvereniniz veya sigorta poliçesini düzenleyen kuruluşla iletişime geçmeniz ve bunların kişisel verilerinizi paylaştıkları Gallagher gibi aracıların bilgilerini size vermesi gerekir. Gallagher, kişisel verilerinizin paylaşıldığı diğer sigorta piyasası katılımcılarının kimliklerini size bildirebilir.
 • Poliçe sahibi veya sigortalı olmadığınız durumlarda; kişisel verilerinizi toplayan ve size verilerin korunması ile ilgili irtibat kişisinin bilgilerini vermesi gereken kuruluşla iletişime geçmeniz gerekir.
▲ Back to Top

Kişisel bilgilerinizin tarafımızca işlenmesi

Toplayacağımız kişisel bilgiler, sizinle olan ilişkimize göre değişiklik gösterir. Lütfen aşağıdaki bölümler arasından bizimle olan ilişkinizi en iyi açıklayan bölüme bakınız. Örneğin, bir müşteriyseniz, sizden, sunduğumuz hizmetler hakkında sadece bir bilgi talep etmeniz durumunda sizinle ilgili olarak toplayacağımıza göre daha detaylı bilgi toplarız.

Bazen sigorta poliçeniz veya talebinizle ilgili olduğu için (örneğin, bir kaza poliçesiyle ilgili sağlık bilgileri) özel nitelikli bilgileri (sağlığınız, genetik veya biyometrik verileriniz, giydiğiniz hükümler, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, ırksal veya etnik kökeniniz, siyasi yakınlığınız ve görüşleriniz, dini veya felsefi inançlarınız, sendika üyeliğiniz ile ilgili bilgiler) veya dolandırıcılığın önlenmesi, tespit edilmesi ve soruşturulması amacıyla ve sadece yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde cezai hükümlere ilişkin bilgileri talep eder veya ediniriz.

Bize başka kişiler hakkında kişisel bilgiler vermeniz durumunda, onlara bu Gizlilik Bildiriminin veya yerel yasaların gerektirdiği diğer belgelerin bir kopyasını sağlamanız ve söz konusu kişinin bilgilerinin bu Gizlilik Bildirimi veya yerel yasaların gerektirdiği diğer belgelere uygun olarak işlenmesi için gerekli olduğunu belirttiğimiz durumlarda ilgili kişinin rızasını almanız gerekir.

▲ Back to Top

3.1 Teklif almamız istenen bir sigorta poliçesi kapsamındaki potansiyel müşteriler veya taraflar

Bu bölümde, potansiyel bir müşteriyseniz veya bir sigorta poliçesinin düzenlenmesi amacıyla size bir fiyat teklifi sunabilmemiz için kişisel bilgilerinizi bize gönderdiyseniz ya da plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesinin taraflarından biriyseniz ve bu sigorta poliçesi kapsamında yer alacaksanız sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri topladığımız ve kullandığımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.1.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, müşteri ile ilişkiniz (potansiyel bir poliçe sahibi olmadığınız durumlarda) gibi genel bilgiler, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası veya sürücü belgesi numarası gibi kimlik bilgileri
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • İş unvanı, iş tanımı, eğitim, çalışma geçmişi ve mesleki sertifikalar dahil olmak üzere işiniz ile ilgili bilgiler
 • Almak istediğiniz tavsiyeler veya sunduğumuz hizmetler ile ilgili bilgiler. Örneğin, gelecekteki ihtiyaçlarınız hakkında tavsiyede bulunmak için önceki sigorta poliçeleriniz ve hasar geçmişiniz ile ilgili bilgilere ihtiyacımız olabilir
 • Mali geçmişiniz ve ihtiyaçlarınız, geliriniz, banka bilgileriniz, ödeme bilgileriniz ve kredi kontrollerimiz sonucunda elde edilen bilgiler gibi mali bilgiler
 • Yaptırım listesi kontrolleri gerçekleştirirken elde ettiğimiz bilgiler
 • Çerezleri kullanmamız yoluyla elde edilen bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
 • Pazarlama tercihleriniz
 • Bizimle iş yaparken tercihlerinizle ilgili olarak kaydettiğimiz her türlü bilgi
▲ Back to Prospective customers or parties covered under an insurance policy we are asked to quote on

3.1.2. Hangi özel nitelikli bilgileri toplayabiliriz?

 • Mevcut veya geçmişteki fiziksel veya zihinsel sağlığınız ile ilgili bilgiler; örneğin, Gallagher'ın plase etmesini talep ettiğiniz sigorta poliçesiyle ilgili olduğu için hasar geçmişinizin detaylarını veya mevcut sağlık durumunuz ile ilgili detayları verdiğiniz ve önceki bir poliçe kapsamında yapmış olduğunuz bir tıbbi tazminat hasar talebi ile ilgili bilgiler
 • Cezai yaptırımlarla ilgili bilgiler (işlediğiniz ve işlediğiniz iddia edilen suçlar ile herhangi bir uyarı, mahkeme cezası veya ceza mahkumiyeti dahil). Bu bilgileri, yaptırım listelerinin kontrol edilmesi sonucunda edinebiliriz. Cezai yaptırımlarla ilgili bilgileri sadece yerel yasaların izin verdiği ölçüde toplar ve işleriz.
 • Size uygulanan veya uygulanmakta olan herhangi bir mesleki disiplin işlemi ile ilgili bilgiler
 • Siyasi yakınlığınız ve görüşleriniz, dini veya felsefi inançlarınız veya sendika üyeliğiniz
▲ Back to Prospective customers or parties covered under an insurance policy we are asked to quote on

3.1.3. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı yolla toplayabiliriz:

 • Web sitemiz üzerinden veya başvuru formlarında, ilk açıklama belgelerinde, web sitemizle yapılan etkileşimler yoluyla ve daha genel olarak yüz yüze, yazılı iletişim ve telefon yazışmaları gibi her türlü iletişim sırasında sağlanan durumlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla doğrudan sizden veya sizin adınıza başka birinden
 • Başka bir broker ve sigortacılar gibi bizi müşterilerle tanıştırabilecek üçüncü şahıslardan ve sigorta piyasasındaki diğer katılımcılardan
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kayıtları ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
 • Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden
 • Müşteri memnuniyeti anketleri ve pazar araştırmaları aracılığıyla
 • Kredi referans kuruluşlarından
 • Sigorta sektörü dolandırıcılık önleme ve tespit veritabanları ile yaptırım tarama araçları aracılığıyla
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarından ve mesleki düzenleyici kurumlardan
 • Potansiyel müşterilerin bilgilerini bize sağlayan seçilmiş üçüncü taraflardan
▲ Back to Prospective customers or parties covered under an insurance policy we are asked to quote on

3.1.4. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • Sizinle sözleşme yapmak veya sizinle olan sözleşmemizi ifa etmek için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir; örneğin, sözleşmemiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve uygun sigorta teminatını plase etmek üzere size bir teklif sunmak ve piyasa plasmanını belirlemek için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir.
 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız.
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar. Örneğin, düzenleyici kurumlarımız uymamız gereken belirli kayıt tutma kuralları uygulamaktadır.

İşlediğimiz bilgiler özel nitelikli bir bilgi olarak sınıflandırılıyorsa, bu işleme için aşağıdaki hukuki gerekçelerden birine sahip olmamız gerekir:

 • Yasal yükümlülüklere uymak için ve/veya kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve dolayısıyla sigorta ile ilgili bir amaç için (örneğin, sağlık sigortası poliçeleriniz için) gerekli ve önemli ölçüde kamu yararına olduğu durumlar. Bu, bir sigorta poliçesi önerdiğimiz veya plase ettiğimiz, bir poliçe kapsamındaki hasarlar ile ilgili olarak yardımcı olduğumuz ve dolandırıcılığı önleme ve tespit etmeye yönelik bir faaliyet yürüttüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.
 • Rızanızı aldığımız durumlar. Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin rızanız olmadan sigorta kapsamınızı ayarlayamayacağımız bazı durumlar olabilir. Bunun ne zaman geçerli olacağını ve rızanızın neden gerekli olduğunu size bildireceğiz.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için özel nitelikli bilgilerinizin kullanımının yerel yasalarda öngörüldüğü veya gerekli olduğu durumlar; örneğin, aleyhimizde yasal işlem başlatılması veya bizim bir yasal hak talebinde bulunmak istediğimiz durumlar.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Sigorta ihtiyaçlarınızı ve risk iştahınızı değerlendirmek, bunları uygun sigortacı, poliçe ve prim ile eşleştirmek ve sizin için teklifler almak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (sigorta ihtiyaçlarınıza uygun piyasa plasmanını belirlemek ve sizin için sigorta kapsamı sağlamak için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Sizi dolandırıcılık, yaptırım, kredi ve kara para aklamayı önleme kontrolleri dahil olmak üzere bir müşteri olarak belirlemek
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (ilgili kredi kontrollerini ve dolandırıcılık kontrollerini yapmak için)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespit edilmesi, önemli ölçüde kamu yararınadır
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Genel müşteri hizmetleri, sizinle iletişim kurulması ve sorularınıza cevap verilmesi
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (potansiyel müşterilerimize yanıt vermek ve gelecekteki herhangi bir sigorta kapsamı konusunda güncel bilgi sağlamak için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Poliçeniz için prim finansmanının ayarlanmasında size yardımcı olmak
 • Rızanız
 • Geçerli değil
Yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak (SEDDK'ye rapor verme zorunluluğumuz gibi)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Daha iyi kalite, eğitim ve güvenlik sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımızla yapılan kayıtlı veya izlenen telefon görüşmeleriyle ilgili olarak)
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulması ve mesleki tavsiye alma (örneğin vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık) gibi ticari faaliyetlerimizi yönetmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Başvuruların takip edilmesi, ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra Gallagher tarafından sunulan benzer ürün ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, uyarlanması ve iyileştirilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi pazarlamak için)
 • Geçerli değil
Çeşitli Gallagher web sitelerinden herhangi birinin kullanımının takip edilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (web sitemizin kullanımını değerlendirmek için)
 • Geçerli değil
Size, ilgi alanınıza girme olasılığı daha yüksek reklamlarla e-posta, posta veya telefon yoluyla ulaşmak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek, ölçmek ve iyileştirmek, size haber bültenleri, teklifler veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgileri göndermek, hizmetlerimiz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve promosyonları yönetmek dahil olmak üzere reklam, pazarlama ve tanıtımla ilgili amaçlar.
 • Rızanıza veya meşru bir ticari menfaate istinaden veya yasaların izin verdiği başka bir şekilde
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setlerine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil

▲ Back to Prospective customers or parties covered under an insurance policy we are asked to quote on

3.1.5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • diğer sigorta aracıları, sigortacılar, reasürörler veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sigorta çözüm ortaklarımız
 • doğrudan sizin adınıza hareket eden ve sizin için bir sigorta poliçesi yapılmasını sağlamak için bizimle iletişime geçen diğer brokerler
 • muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar gibi sigorta poliçelerinin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar
 • sigorta brokerliği platform sağlayıcıları
 • dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflar
 • düzenleyici kurumlarımız
 • suçun önlenmesi veya tespiti amacıyla makul nedenlerle gerekli olan durumlarda polis ve diğer üçüncü taraflar veya kolluk kuvvetleri
 • kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılar
 • sektörün yetkili kuruluşları
 • kredi referans kuruluşları
 • Bilgi teknolojileri tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Prospective customers or parties covered under an insurance policy we are asked to quote on

3.2 Plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamındaki müşteriler veya taraflar

Bu bölümde, plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamındaki bir müşteri veya kişi olmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.2.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, müşteri ile ilişkiniz (poliçe sahibi olmadığınız durumlarda) gibi genel bilgiler, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası veya sürücü belgesi numarası gibi kimlik bilgileri
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • İş unvanı, iş tanımı, eğitim, çalışma geçmişi ve mesleki sertifikalar dahil olmak üzere işiniz ile ilgili bilgiler
 • Almak istediğiniz tavsiyeler veya sunduğumuz hizmetler ile ilgili bilgiler. Örneğin, önceki sigorta poliçeleriniz ve hasar geçmişiniz ile ilgili bilgilere ihtiyacımız olabilir
 • Plasmanını yaptığımız sigorta poliçesi veya bu poliçe kapsamında yapılan hasar talepleri ile ilgili bilgiler. Örneğin, sizin için bir mülk sigortası yapmamız durumunda mülkünüz ve içinde yaşayan kişiler hakkındaki bilgileri saklarız.
 • Plasmanını yaptığımız sigorta poliçesi ile ilgili olarak kişisel durumunuzda değişikliklere neden olabilecek orta vadeli değişiklik taleplerinden elde edilen bilgiler
 • Mali geçmişiniz ve ihtiyaçlarınız, geliriniz, banka bilgileriniz, ödeme bilgileriniz ve kredi kontrollerimiz sonucunda elde edilen bilgiler gibi mali bilgiler
 • Sigorta poliçenizin iptal edilmesini talep etmeniz durumunda elde edilen mali bilgiler ve iptale ilişkin her türlü bilgi
 • Yaptırım listesi kontrolleri gerçekleştirirken elde ettiğimiz bilgiler
 • Çerezleri kullanmamız yoluyla elde edilen bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
 • Pazarlama tercihleriniz
 • Bizimle iş yaparken tercihlerinizle ilgili olarak kaydettiğimiz her türlü bilgi
▲ Back to Customers or parties covered under an insurance policy we place

3.2.2. Hangi özel nitelikli bilgileri toplayabiliriz?

 • Mevcut veya geçmişteki fiziksel veya zihinsel sağlığınız ile ilgili bilgiler; örneğin, sizin için bir sigorta plase etmemiz durumunda, çalışanlarınızın başından geçen kazalar ve yaralanmalar hakkındaki bilgilere sahip olabiliriz
 • Cezai yaptırımlarla ilgili bilgiler (işlediğiniz ve işlediğiniz iddia edilen suçlar ile herhangi bir uyarı, mahkeme cezası veya ceza mahkumiyeti dahil). Bu bilgileri, yaptırım listelerinin kontrol edilmesi sonucunda edinebiliriz
 • Size uygulanan veya uygulanmakta olan herhangi bir mesleki disiplin işlemi ile ilgili bilgiler
 • Bizimle iletişim kurarken bize sağladığınız özel nitelikli diğer bilgiler. Bu tür bilgileri sadece sigorta poliçesi ile bağlantılı olarak veya yasal işlemler ile ilgili olduğu durumlarda gerekli olduğu ölçüde işleriz. Bunun ötesindeki tüm diğer işlemeler sadece sizin açık rızanızla gerçekleştirilecektir.
▲ Back to Customers or parties covered under an insurance policy we place

3.2.3. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çeşitli yollarla toplayabiliriz:

 • Web sitemiz üzerinden veya başvuru formlarında, soru formlarında, ilk açıklama belgelerinde, teklif formlarında, yenileme dönemlerinde, vade ortasında yapılacak ayarlama taleplerinde, bir hasar talebinde bulunurken yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, web sitemizle yapılan etkileşimler yoluyla ve daha genel olarak yüz yüze, yazılı iletişim ve telefon yazışmaları gibi her türlü iletişim sırasında sağlanan durumlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla doğrudan sizden veya sizin adınıza başka birinden.
 • Başka bir broker ve sigortacılar gibi bizi müşterilerle tanıştırabilecek üçüncü şahıslardan ve sigorta piyasasındaki diğer katılımcılardan
 • Doğrudan sizin adınıza hareket eden ve sizin için bir sigorta poliçesi yapılmasını sağlamak için bizimle iletişime geçen diğer brokerlerden
 • Hasar talebi sahipleri, bir olayın tanıkları, hasar tespit görevlileri, eksperler, hasar yöneticileri ve tıbbi uzmanlar gibi ilgili sigorta poliçesi veya hasar talebine taraf olan diğer üçüncü şahıslardan
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kayıtları ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
 • Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden
 • Müşteri memnuniyeti anketleri ve pazar araştırmaları aracılığıyla
 • Kredi referans kuruluşlarından
 • Sigorta sektörü dolandırıcılık önleme ve tespit veritabanları ile yaptırım tarama araçları aracılığıyla
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarından ve mesleki düzenleyici kurumlardan
▲ Back to Customers or parties covered under an insurance policy we place

3.2.4. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki sebebi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki sebepler olacaktır:

 • Sizinle sözleşme imzalamak veya sizinle olan sözleşmemizi ifa etmek için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir. Örneğin, sözleşmemiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve uygun sigorta teminatını plase etmek ve size ihtiyaçlarınıza uygun sigorta teminatını sunmak amacıyla kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir.
 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar. Örneğin, düzenleyici kurumlarımız uymamız gereken belirli kayıt tutma kuralları uygulamaktadır

İşlediğimiz bilgiler özel niteliklinitelikli bir bilgi olarak sınıflandırılıyorsa, bu işleme için aşağıdaki hukuki gerekçelerden birine sahip olmamız gerekir:

 • Yasal yükümlülüklere uymak için ve/veya kamukamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimiamacıyla ve dolayısıyla sigorta ile ilgili bir amaç için (örneğin, sağlık sigortası poliçeleriniz için) gerekli ve önemli ölçüde kamu yararına olduğu durumlar. Bu, bir sigorta poliçesi önerdiğimiz veya plasmanını yaptığımız bir poliçe kapsamındaki hasar talepleri ile ilgili olarak yardımcı olduğumuz ve dolandırıcılığı önleme ve tespit etmeye yönelik bir faaliyet yürüttüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.
 • Rızanızı aldığımız durumlar. Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin rızanız olmadan sigorta kapsamınızı ayarlayamayacağımız bazı durumlar olabilir. Bunun ne zaman geçerli olacağını ve rızanızın neden gerekli olduğunu size bildireceğiz
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için özel nitelikli bilgilerinizin kullanımının yerel yasalarda öngörüldüğü veya gerekli olduğu durumlar; örneğin, aleyhimizde yasal işlem başlatılması veya bizim bir yasal hak talebinde bulunmak istediğimiz durumlar.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Sigorta ihtiyaçlarınızı ve risk iştahınızı değerlendirmek, bunları uygun sigortacı, poliçe ve prim ile eşleştirmek ve sizin için teklifler almak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (sigorta ihtiyaçlarınıza uygun piyasa plasmanını belirlemek ve sizin için sigorta kapsamı sağlamak için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Uygun sigorta kapsamını ayarlamak ve poliçe belgelerini sağlamak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (uygun poliçe belgelerine sahip olmanızı sağlamak için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Primlerin tahsil edilmesini sağlamak, tahsil etmek veya geri ödemek ya da tazminatları ödenmesine yardımcı olmak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (sigorta teminatınızın sağlanmasını, mali yükümlülüklerinizi yerine getirebilmenizi, vadesi gelen geri ödemeleri almanızı ve vadesi geldiğinde tazminatlarınızın ödenmesini sağlamak için)
 • Geçerli değil
Plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamındaki bir hasar talebi konusunda yardımcı olmak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (müşterilere talepleri konusunda yardımcı olmak için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Sigorta poliçenizin yenilenmesi, vade ortasında yapılacak değişiklikler veya iptali konusunda yardımcı olmak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (plasmanını yaptığımız sigorta poliçesinin yenilenmesini, vade ortasında değişiklik yapılmasını veya iptal edilmesini talep etmeniz durumunda size uygun brokerlik hizmetlerini sağlamak için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Sizi dolandırıcılık, yaptırım, kredi ve kara para aklamayı önleme kontrolleri dahil olmak üzere bir müşteri olarak hazırlamak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (ilgili kredi kontrollerini ve dolandırıcılık kontrollerini yapmak için)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespit edilmesi, kamu yararı açısından çok önemlidir.
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması.
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Genel müşteri hizmetleri, sizinle iletişim kurulması ve sorularınıza cevap verilmesi
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (genel olarak müşterilerimize cevap vermek için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak (SEDDK'ye rapor verme zorunluluğumuz gibi)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması.
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Dolandırıcılığın önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması ve kovuşturulması. Bu, kişisel bilgilerinizin polis ve diğer sigorta hizmeti ve mali hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarla paylaşılmasını gerektirebilir.
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (dolandırıcılığı önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri aldığımızdan emin olmak için)
 • Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespit edilmesi, kamu yararı açısından çok önemlidir.
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması.
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Daha iyi kalite, eğitim ve güvenlik sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımızla yapılan kayıtlı veya izlenen telefon görüşmeleriyle ilgili olarak)
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması.
 • Rızanız
 • Alacağınız sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanına yönelik amaçlar
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulması ve mesleki tavsiye alma (örneğin vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık) gibi ticari faaliyetlerimizi yönetmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Başvuruların takip edilmesi, ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra Gallagher tarafından sunulan benzer ürün ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, uyarlanması ve iyileştirilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi pazarlamak için)
 • Geçerli değil
Borç takibi ve tahsili
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (alacaklarımızı takip ve tahsil etmek için)
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
Çeşitli Gallagher web sitelerinden herhangi birinin kullanımının takip edilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (web sitemizin kullanımını değerlendirmek için)
 • Geçerli değil
Kendi sigortamız için başvuruda ve bu sigortaya dayalı talepte bulunmak
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (kendi sigortamıza sahip olmak için)
 • Rızanız
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
Size, ilgi alanınıza girme olasılığı daha yüksek reklamlarla e-posta, posta ve telefon yoluyla ulaşmak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek, ölçmek ve iyileştirmek, size haber bültenleri, teklifler veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgileri göndermek, hizmetlerimiz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve promosyonları yönetmek dahil olmak üzere reklam, pazarlama ve tanıtımla ilgili amaçlar.
 • Rızanıza veya meşru bir ticari menfaate istinaden veya yasaların izin verdiği başka bir şekilde
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil

▲ Back to Customers or parties covered under an insurance policy we place

3.2.5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • diğer sigorta aracıları, sigortacılar, reasürörler veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sigorta ortaklarımız
 • doğrudan sizin adınıza hareket eden ve sizin için bir sigorta poliçesi yapılmasını sağlamak için bizimle iletişime geçen diğer brokerler
 • muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve hasar tespit görevlileri gibi sigorta poliçelerinin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar, sağlık çalışanları ve diğer uzmanlar gibi taleplerin yönetilmesi veya başka bir şekilde ele alınması konusunda görev alan üçüncü taraflar
 • sigorta brokerliği platform sağlayıcıları
 • dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflar
 • bir dolandırıcılık şüphesi ile ilgili olarak talepleri bizim adımıza incelemesini istediğimiz soruşturma firmaları
 • düzenleyici kurumlarımız
 • suçun önlenmesi veya tespiti amacıyla makul nedenlerle gerekli olan durumlarda polis ve diğer üçüncü taraflar veya kolluk kuvvetleri
 • kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılar
 • sektörün yetkili kuruluşları
 • prim finansmanı sağlayıcıları
 • borç tahsil kuruluşları
 • kredi referans kuruluşları
 • BT tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Customers or parties covered under an insurance policy we place

3.3 Üçüncü taraf talep sahibi

Bu bölümde, sigorta poliçesinin plasmanını yaptığımız bir müşteri aleyhinde tazminat talebinde bulunmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.3.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, müşteri ile ilişkiniz (poliçe sahibi olmadığınız durumlarda) gibi genel bilgiler, ulusal kimlik numarası, pasaport numarası veya sürücü belgesi numarası gibi kimlik bilgileri
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • Talebiniz ile ilgiliyse, sizinle ilgili aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:
  • iş unvanı, iş tanımı, eğitim, çalışma geçmişi ve mesleki sertifikalar dahil olmak üzere işiniz ile ilgili bilgiler
  • mali geçmişiniz ve ihtiyaçlarınız, geliriniz, banka bilgileriniz, ödeme bilgilerinizin yanı sıra kredi ve dolandırıcılığı önleme kontrollerimiz sonucunda elde edilen bilgiler gibi mali bilgileriniz
 • Yaptırım listesi kontrolleri gerçekleştirirken elde ettiğimiz bilgiler
 • Çerezleri kullanmamız yoluyla elde edilen bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
▲ Back to Third party claimant

3.3.2. Hangi özel nitelikli bilgileri toplayabiliriz?

 • Talebiniz ile ilgiliyse, mevcut veya geçmişteki fiziksel veya zihinsel sağlığınız ile ilgili bilgiler
 • Cezai yaptırımlarla ilgili bilgiler (işlediğiniz ve işlediğiniz iddia edilen suçlar ile herhangi bir uyarı, mahkeme cezası veya ceza mahkumiyeti dahil). Bu bilgileri, talebinizle ilgili olması durumunda veya yaptırım listesi kontrollerinin yapılması sonucunda edinebiliriz
 • Örneğin, burada belirtilen herhangi bir bilgiyi içeren dosyaları almış olabileceğimiz bir tazminat talebini doğrulamak veya araştırmak istediğimiz durumlarda, ırkınızı veya etnik kökeninizi, dini veya felsefi inançlarınızı, siyasi yakınlığınızı ve görüşlerinizi, sendika üyeliğinizi veya cinsel yaşamınız veya cinsel yöneliminiz ile ilgili verileri ifşa eden veya etmesi olası bir talebinizle ilgili olduğu gerekçesiyle de bilgi toplayabiliriz. Ayrıca, bu bilgileri talebinizin değerini değerlendirmek için toplamamız gerekebilir
 • Talebinizle ilgili olarak bizimle iletişim kurarken bize sağladığınız özel nitelikli diğer bilgiler. Bu tür bilgileri sadece talebiniz ile bağlantılı olarak veya yasal işlemler ile ilgili olduğu durumlarda gerekli olduğu ölçüde işleriz. Bunun ötesindeki tüm diğer işlemeler sadece sizin açık rızanızla gerçekleştirilecektir.
▲ Back to Third party claimant

3.3.3. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı yolla toplayabiliriz:

 • Doğrudan sizden
 • Poliçe sahibi olan müşterimizden
 • Başka bir broker ve sigortacı gibi sigorta sürecine taraf olan üçüncü taraflardan
 • Diğer hasar talebi sahipleri, bir olayın tanıkları, hasar tespit görevlileri, hasar yöneticileri ve tıbbi uzmanlar gibi ilgili sigorta poliçesi veya talebe taraf olan diğer üçüncü şahıslardan
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kayıtları ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
 • Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden
 • Sigorta sektörü dolandırıcılık önleme ve tespit veritabanları ile yaptırım tarama araçları aracılığıyla
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya İngiltere Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarından ve mesleki düzenleyici kurumlardan
▲ Back to Third party claimant

3.3.4. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin ve bu poliçeler kapsamında yapılan hasar taleplerinin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız.
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar. Örneğin, düzenleyici kurumlarımız uymamız gereken belirli kayıt tutma kuralları uygulamaktadır.

İşlediğimiz bilgiler özel nitelikli bir bilgi olarak sınıflandırılıyorsa, bu işleme için aşağıdaki hukuki gerekçelerden birine sahip olmamız gerekir:

 • Yasal yükümlülüklere uymak için ve/veya kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve dolayısıyla sigorta ile ilgili bir amaç için (örneğin, sağlık sigortası poliçeleriniz için) gerekli ve önemli ölçüde kamu yararına olduğu durumlar. Bu, bir poliçe kapsamındaki talepler ile ilgili olarak yardımcı olduğumuz ve dolandırıcılığı önleme ve tespit etmeye yönelik bir faaliyet yürüttüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.
 • Rızanızı aldığımız durumlar
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için özel nitelikli bilgilerinizin kullanımının yerel yasalarda öngörüldüğü veya gerekli olduğu durumlar; örneğin, aleyhimizde yasal işlem başlatılması veya bizim bir yasal hak talebinde bulunmak istediğimiz durumlar.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamındaki bir talep konusunda yardımcı olmak
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamında yapılan taleplerle ilgili olarak yardımcı olmak için)
 • Rızanız
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak (SEDDK'ye rapor verme zorunluluğumuz gibi)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Dolandırıcılığın önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması ve kovuşturulması. Bu, kişisel bilgilerinizin polis ve diğer sigorta hizmeti ve mali hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarla paylaşılmasını gerektirebilir.
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (dolandırıcılığı önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri aldığımızdan emin olmak için)
 • Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespit edilmesi, önemli ölçüde kamu yararınadır
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Daha iyi kalite, eğitim ve güvenlik sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımızla yapılan kayıtlı veya izlenen telefon görüşmeleriyle ilgili olarak)
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için)
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulması ve mesleki tavsiye alma (örneğin vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık) gibi ticari faaliyetlerimizi yönetmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setlerine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil

▲ Back to Third party claimant

3.3.5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • diğer sigorta aracıları, sigortacılar, reasürörler veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sigorta ortaklarımız
 • doğrudan sizin adınıza hareket eden ve sizin için bir sigorta poliçesi yapılmasını sağlamak için bizimle iletişime geçen diğer brokerler
 • hasar tespit görevlileri, hasar yöneticileri, muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar gibi sigorta poliçelerinin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar
 • sigorta brokerliği platform sağlayıcıları
 • dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflar
 • bir dolandırıcılık şüphesi ile ilgili olarak talepleri bizim adımıza incelemesini istediğimiz soruşturma firmaları
 • düzenleyici kurumlarımız
 • suçun önlenmesi veya tespiti amacıyla makul nedenlerle gerekli olan durumlarda polis ve diğer üçüncü taraflar veya kolluk kuvvetleri
 • kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılar
 • sektörün yetkili kuruluşları
 • borç tahsil kuruluşları
 • kredi referans kuruluşları
 • BT tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Third party claimant

Hasarlarla ilgili olarak görevlendirilen eksperler

Bu bölümde, plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamında yapılan bir hasar ile ilgili olarak görevlendirilen bir eksper olmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.4.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız gibi genel bilgiler, ulusal kimlik numaranız, pasaport numaranız veya sürücü belgesi numaranız gibi kimlik bilgileriniz
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • İş unvanı, iş tanımı, eğitim, çalışma geçmişi ve mesleki sertifikalar dahil olmak üzere işiniz ile ilgili bilgiler
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
▲ Back to Experts instructed in relation to claims

3.4.2. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı yolla toplayabiliriz:

 • Doğrudan sizden
 • Başka bir broker ve sigortacı gibi sigorta ve hasar sürecine taraf olan diğer üçüncü taraflardan
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kayıtları ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
 • Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden
▲ Back to Experts instructed in relation to claims

3.4.3. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin ve etkileşimde olduğumuz ticari işletmelerin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız.
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya tıklayın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamındaki bir talep konusunda yardımcı olmak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (müşterilere talepleri konusunda yardımcı olmak için)
 • Geçerli değil
Muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulması ve mesleki tavsiye alma (örneğin vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık) gibi ticari faaliyetlerimizi yönetmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil
▲ Back to Experts instructed in relation to claims

3.4.4. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • diğer sigorta aracıları, sigortacılar, reasürörler veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sigorta ortaklarımız
 • hasar tespit görevlileri, hasar yöneticileri, muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar gibi taleplerin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar
 • bir dolandırıcılık şüphesi ile ilgili olarak talepleri bizim adımıza incelemesini istediğimiz soruşturma firmaları
 • düzenleyici kurumlarımız
 • BT tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Experts instructed in relation to claims

3.5 Bir olayın tanıkları

Bu bölümde, plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamında yapılan bir hasar talebinin konusunu oluşturan bir olayın tanığı olmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.5.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz ve mesleğiniz gibi genel bilgiler
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • Tanık olduğunuz olayla ilgili bilgiler
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
▲ Back to Witnesses to an incident

3.5.2. Hangi özel nitelikli bilgileri toplayabiliriz?

 • Özel nitelikli bilgiler, örneğin beyanınız açısından önemli olan belirli bir sağlık durumu gibi sadece bir olayla ilgili olduğu durumlarda toplanacaktır.
▲ Back to Witnesses to an incident

3.5.3. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı yolla toplayabiliriz:

 • Doğrudan sizden
 • Poliçe sahibi olan müşterimizden
 • Başka bir broker ve sigortacı gibi talep sürecine taraf olan diğer üçüncü taraflardan
 • Talep sahipleri, diğer tanıklar, hasar tespit görevlileri, hasar yöneticileri ve tıbbi uzmanlar gibi ilgili talebe taraf olan diğer üçüncü şahıslardan
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kayıtları ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
▲ Back to Witnesses to an incident

3.5.4. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçeleri kapsamında yapılan hasar taleplerin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız.
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar. Örneğin, düzenleyici kurumlarımız uymamız gereken belirli kayıt tutma kuralları uygulamaktadır.

İşlediğimiz bilgiler özel nitelikli bir bilgi olarak sınıflandırılıyorsa, bu işleme için aşağıdaki hukuki gerekçelerden birine sahip olmamız gerekir:

 • Yasal yükümlülüklere uymak için ve/veya kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve dolayısıyla sigorta ile ilgili bir amaç için (örneğin, sağlık sigortası poliçeleriniz için) gerekli ve önemli ölçüde kamu yararına olduğu durumlar. Bu, bir poliçe kapsamındaki talepler ile ilgili olarak yardımcı olduğumuz ve dolandırıcılığı önleme ve tespit etmeye yönelik bir faaliyet yürüttüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.
 • Rızanızı aldığımız durumlar.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için özel nitelikli bilgilerinizin kullanımının yerel yasalarda öngörüldüğü veya gerekli olduğu durumlar; örneğin, aleyhimizde yasal işlem başlatılması veya bizim bir yasal hak talebinde bulunmak istediğimiz durumlar.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamındaki bir talep konusunda yardımcı olmak
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (plasmanını yaptığımız bir sigorta poliçesi kapsamında yapılan hasar talepleriyle ilgili olarak yardımcı olmak için)
 • Rızanız
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak (SEDDK'ye rapor verme zorunluluğumuz gibi)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Dolandırıcılığın önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması ve kovuşturulması. Bu, kişisel bilgilerinizin polis ve diğer sigorta hizmeti ve mali hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarla paylaşılmasını gerektirebilir.
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (dolandırıcılığı önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri aldığımızdan emin olmak için)
 • Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespit edilmesi, kamu yararı açısından çok önemlidir.
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulması ve mesleki tavsiye alma (örneğin vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık) gibi ticari faaliyetlerimizi yönetmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil
▲ Back to Witnesses to an incident

3.5.5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • diğer sigorta aracıları, sigortacılar, reasürörler veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sigorta ortaklarımız
 • hasar tespit görevlileri, hasar yöneticileri, muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar gibi sigorta poliçeleri ve taleplerin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar
 • dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflar
 • bir dolandırıcılık şüphesi ile ilgili olarak talepleri bizim adımıza incelemesini istediğimiz soruşturma firmaları
 • düzenleyici kurumlarımız
 • suçun önlenmesi veya tespiti amacıyla makul nedenlerle gerekli olan durumlarda polis ve diğer üçüncü taraflar veya kolluk kuvvetleri
 • kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılar
 • sektörün yetkili kuruluşları
 • borç tahsil kuruluşları
 • BT tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Witnesses to an incident

Brokerler, sigortacılar ve reasürörler

Bu bölümde, bir toptancı broker, üçüncü taraf üretici broker, atanmış bir temsilci, sigortacı veya reasürör olmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.6.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız gibi genel bilgiler, ulusal kimlik numaranız, pasaport numaranız veya sürücü belgesi numaranız gibi kimlik bilgileriniz
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • İş unvanı, iş tanımı, eğitim, çalışma geçmişi ve mesleki sertifikalar dahil olmak üzere işiniz ile ilgili bilgiler
 • Yaptırım listesi kontrolleri gerçekleştirirken elde ettiğimiz bilgiler
 • Çerezleri kullanmamız yoluyla elde edilen bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın
 • Titiz bir inceleme sonucunda elde edilen bilgiler
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
 • Pazarlama tercihleriniz
 • Bizimle iş yaparken tercihlerinizle ilgili olarak kaydettiğimiz her türlü bilgi
▲ Back to Brokers, insurers and reinsurers

3.6.2. Hangi özel nitelikli bilgileri toplayabiliriz?

 • Cezai yaptırımlarla ilgili bilgiler (işlediğiniz ve işlediğiniz iddia edilen suçlar ile herhangi bir uyarı, mahkeme cezası veya ceza mahkumiyeti dahil). Bu bilgileri, yaptırım listelerinin kontrol edilmesi sonucunda edinebiliriz
 • Bizimle iş yaparken sizinle ilgili olarak kaydettiğimiz her türlü bilgi
▲ Back to Brokers, insurers and reinsurers

3.6.3. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı yolla toplayabiliriz:

 • Doğrudan sizden
 • Başka bir broker ve sigortacı gibi sigorta sürecine taraf olan diğer üçüncü taraflardan
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kütükleri ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan
 • Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden
 • Sigorta sektörü dolandırıcılık önleme ve tespit veritabanları ile yaptırım tarama araçları aracılığıyla
▲ Back to Brokers, insurers and reinsurers

3.6.4. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • Sizinle sözleşme imzalamak veya sizinle olan sözleşmemizi ifa etmek için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir.
 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar.

İşlediğimiz bilgiler özel nitelikli bir bilgi olarak sınıflandırılıyorsa, bu işleme için aşağıdaki hukuki gerekçelerden birine sahip olmamız gerekir:

 • Yasal yükümlülüklere uymak için ve/veya kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve dolayısıyla sigorta ile ilgili bir amaç için (örneğin, sağlık sigortası poliçeleriniz için) gerekli ve önemli ölçüde kamu yararına olduğu durumlar. Bu, dolandırıcılığı önlemeye ve tespit etmeye yönelik faaliyet yürüttüğümüz durumlarda geçerli olacaktır.
 • Rızanızı aldığımız durumlar.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için özel nitelikli bilgilerinizin kullanımının yasalarda öngörüldüğü veya gerekli olduğu durumlar; örneğin, aleyhimizde yasal işlem başlatılması veya bizim bir yasal hak talebinde bulunmak istediğimiz durumlar.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Müşterilerimiz için sigorta poliçeleri yapmamızı kolaylaştıran ve sağlayan iş ilişkileri kurmak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (müşterilerimize hizmet sağlayabilmemiz için diğer sigorta ortaklarıyla anlaşmalar yapmak için)
 • Rızanız
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Dolandırıcılık, yaptırım ve kara para aklamayı önleme kontrollerini yapmak
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (dolandırıcılığı önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri aldığımızdan emin olmak için)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespit edilmesi, kamu yararı açısından çok önemlidir.
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması.
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Yasal veya düzenleyici yükümlülüklerimize uymak (SEDDK'ye rapor verme zorunluluğumuz gibi)
 • Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz bulunması
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
 • Sigorta ile ilgili bir amaç için gerekli olması
 • Rızanız
 • Yasa gereği talep edilmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması
Daha iyi kalite, eğitim ve güvenlik sağlamak (örneğin, kaydedilen telefon görüşmeleriyle ilgili olarak)
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulması ve mesleki tavsiye alma (örneğin vergi danışmanlığı veya hukuki danışmanlık) gibi ticari faaliyetlerimizi yönetmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Başvuruların takip edilmesi, ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra Gallagher tarafından sunulan benzer ürün ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, uyarlanması ve iyileştirilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi pazarlamak için)
 • Geçerli değil
Kendi sigortamız için başvuruda ve bu sigortaya dayalı talepte bulunmak.
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (kendi sigortamıza sahip olmak için)
 • Rızanız
 • Yasal haklarımızın tesis edilmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli olması
Size, ilgi alanınıza girme olasılığı daha yüksek reklamlarla e-posta, posta veya telefon yoluyla ulaşmak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek, ölçmek ve iyileştirmek, size haber bültenleri, teklifler veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgileri göndermek, hizmetlerimiz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve promosyonları yönetmek dahil olmak üzere reklam, pazarlama ve tanıtımla ilgili amaçlar.
 • Rızanıza veya meşru bir ticari menfaate istinaden veya yasaların izin verdiği başka bir şekilde
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil
▲ Back to Brokers, insurers and reinsurers

3.6.5. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • diğer sigorta aracıları, sigortacılar, reasürörler veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sigorta ortaklarımız
 • hasar tespit görevlileri, hasar yöneticileri, muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar gibi sigorta poliçeleri ve taleplerin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar
 • sigorta brokerliği platform sağlayıcıları
 • dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflar
 • bir dolandırıcılık şüphesi ile ilgili olarak talepleri bizim adımıza incelemesini istediğimiz soruşturma firmaları
 • düzenleyici kurumlarımız
 • suçun önlenmesi veya tespiti amacıyla makul nedenlerle gerekli olan durumlarda polis ve diğer üçüncü taraflar veya kolluk kuvvetleri
 • kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılar
 • sektörün yetkili kuruluşları
 • kredi referans kuruluşları
 • BT tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Brokers, insurers and reinsurers

Çeşitli Gallagher web sitelerinin kullanıcıları

Bu bölümde, herhangi bir Gallagher web sitesine girmeniz ve kullanmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.7.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız, iş unvanınız ve çalıştığınız şirket gibi web sitesi üzerinden toplanan genel bilgiler
 • Telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • Sorgunuzun niteliği ile bağlantılı olarak bize vermeyi seçtiğiniz bilgiler
 • IP adresiniz
 • Pazarlama tercihleriniz
 • Çerezleri kullanmamız yoluyla elde edilen bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın
▲ Back to Users of our various AJG websites

3.7.2. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

 • Doğrudan kullandığınız herhangi bir Gallagher web sitesinden
▲ Back to Users of our various AJG websites

3.7.3. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, web sitemizin kullanımını takip etmek, hizmetlerimizi pazarlamak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız.
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar. Örneğin, düzenleyici kurumlarımız uymamız gereken belirli kayıt tutma kuralları uygulamaktadır.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Sizinle iletişim kurulması ve sorularınıza cevap verilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (sorgularınıza yanıt vermek için)
 • Geçerli değil
Çeşitli Gallagher web sitelerinden herhangi birinin kullanımının takip ve analiz edilmesi ve tarama alışkanlıklarınıza göre size ilgili bilgilerin sunulması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve sizi tarama alışkanlıklarınıza göre ilgili materyallere yönlendirmek için)
 • Geçerli değil
Size, ilgi alanınıza girme olasılığı daha yüksek reklamlarla e-posta, posta veya telefon yoluyla ulaşmak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek, ölçmek ve iyileştirmek, size haber bültenleri, teklifler veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgileri göndermek, hizmetlerimiz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve promosyonları yönetmek dahil olmak üzere reklam, pazarlama ve tanıtımla ilgili amaçlar.
 • Rızanıza veya meşru bir ticari menfaate istinaden veya yasaların izin verdiği başka bir şekilde
 • Geçerli değil
▲ Back to Users of our various AJG websites

3.7.4. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

▲ Back to Users of our various AJG websites

Yönettiğimiz bir Planın üyeleri

Bu bölümde, yönettiğimiz bir Planın üyesi olmanız durumunda sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri toplayacağımız ve kullanacağımız detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

▲ Back to Our processing of your personal information

3.8.1. Hangi kişisel bilgileri toplayabiliriz?

 • Adınız, üyeliğinizin başlangıç ve bitiş tarihi gibi genel bilgiler
 • Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileri
 • Çalıştığınız şirket, iş unvanınız, iş tanımınız gibi işinizle ilgili bilgiler
 • Telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi yoluyla edinilen bilgiler
 • Çerezleri kullanmamız yoluyla elde edilen bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamıza bakın
 • Pazarlama tercihleriniz
 • Bizimle iş yaparken tercihlerinizle ilgili olarak kaydettiğimiz her türlü bilgi
▲ Back to Members of a Scheme that we administer

3.8.2. Kişisel bilgilerinizi nasıl toplarız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı yolla toplayabiliriz:

 • Kişisel bilgilerinizi, web sitemiz üzerinden veya başvuru formlarında, web sitemizle yapılan etkileşimler yoluyla ve daha genel olarak yüz yüze, yazılı iletişim ve telefon yazışmaları gibi her türlü iletişim sırasında sağlanan durumlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla doğrudan sizden veya sizin adınıza başka birinden ediniriz.
 • Potansiyel Plan üyelerini bizimle tanıştırabilecek üçüncü taraflardan.
 • İnternet arama motorları, açık seçmen kayıtları ve sosyal medya siteleri gibi kamuya açık kaynaklardan.
▲ Back to Members of a Scheme that we administer

3.8.3. Kişisel bilgilerinizi hangi amaçla kullanırız?

Bilgilerinizi çok sayıda farklı amaç doğrultusunda işleyebiliriz. Her bir amaçla ilgili olarak söz konusu işlemenin bir hukuki gerekçesi olması şarttır ve dolayısıyla, dayanağımız aşağıdaki hukuki gerekçeler olacaktır:

 • Sizinle sözleşme imzalamak veya sizinle olan sözleşmemizi ifa etmek için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir. Örneğin, size Plan Yönetimi hizmetlerini sağlamak için sözleşmemiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla.
 • İşletme kayıtlarımızı tutmak, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin kayıtlarını tutmak ve iş modelimizi ve hizmetlerimizi analiz edip iyileştirmek gibi kişisel bilgilerinizi kullanmak için meşru bir ticari çıkarımız söz konusudur. Kişisel bilgilerinizi bu amaçlarla kullanırken haklarınızı dikkate alır ve ticari ihtiyacımızın size zarar vermemesini sağlarız.
 • Kişisel bilgilerinizi kullanmanın, yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüğümüz olduğu durumlar. Örneğin, düzenleyici kurumlarımız uymamız gereken belirli kayıt tutma kuralları uygulamaktadır.

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız farklı yollar ve bu kullanımlar sırasında dayandığımız hukuki gerekçeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

İşleme amacı Kişisel bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri Özel nitelikli bilgilerinizin kullanılmasının hukuki sebepleri
Sizi yönettiğimiz bir Planının üyesi yapmak ve ödemelerin işlenmesi, üyelik veritabanlarının yönetilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, mali sonuçların analiz edilmesi ve iç denetim gerekliliklerine uyulması gibi süreçler dahil olmak üzere Plan üyeliğinizi yönetmek
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (Planın bir üyesi olmanın getirdiği avantajlardan faydalanabilmenizi sağlamak ve bir işletmenin günlük işleyişi için gerekli olan iş operasyonları ve faaliyetlerini yürütmek için)
 • Geçerli değil
Genel müşteri hizmetleri, sizinle iletişim kurulması ve sorularınıza cevap verilmesi
 • Sözleşmemizi imzalamak/ifa etmek için gerekli olması
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (genel olarak müşterilerimize cevap vermek için)
 • Geçerli değil
Daha iyi kalite, eğitim ve güvenlik sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımızla yapılan kayıtlı veya izlenen telefon görüşmeleriyle ilgili olarak)
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için)
 • Geçerli değil
Başvuruların takip edilmesi, ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra Gallagher tarafından sunulan benzer ürün ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, uyarlanması ve iyileştirilmesi
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (hizmetlerimizi pazarlamak için)
 • Geçerli değil
Borç takibi ve tahsili
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (alacaklarımızı takip ve tahsil etmek için)
 • Geçerli değil
Size, ilgi alanınıza girme olasılığı daha yüksek reklamlarla e-posta, posta veya telefon yoluyla ulaşmak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini değerlendirmek, ölçmek ve iyileştirmek, size haber bültenleri, teklifler veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer bilgileri göndermek, hizmetlerimiz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgiler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek ve promosyonları yönetmek dahil olmak üzere reklam, pazarlama ve tanıtımla ilgili amaçlar
 • Rızanıza veya meşru bir ticari menfaate istinaden veya yasaların izin verdiği başka bir şekilde
 • Geçerli değil
Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünleri ve hizmetleri önermek, iyileştirmek veya geliştirmek
 • Meşru bir ticari çıkarımızın bulunması (devam eden ve önceki ilişkilerle ilgili deneyimlerimizden yararlanarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek için)
 • Geçerli değil
▲ Back to Members of a Scheme that we administer

3.8.4. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşırız?

Kişisel bilgilerinizi, size yukarıda listelenen faaliyetleri de içeren hizmetleri sağlamak için Arthur J. Gallagher grubundaki şirketlerle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • Plan yöneticileri
 • Plan Üyeliğinin yönetimi konusunda yardımcı olan diğer üçüncü taraflar
 • Suçun önlenmesi veya tespiti amacıyla makul nedenlerle gerekli olan durumlarda polis ve diğer üçüncü taraflar veya kolluk kuvvetleri
 • Kredi referans kuruluşları
 • Borç tahsil kuruluşları
 • Sektörün yetkili kuruluşları
 • Bilgi teknolojileri tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları ve sigorta yazılımı sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız
 • İşletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflar.

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Members of a Scheme that we administer

Kişisel bilgilerinizi yurt dışına gönderirken nasıl koruyoruz?

Bazen biz (veya adımıza hareket eden üçüncü taraflar), hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan Arthur J. Gallagher grup şirketlerine ve/veya hizmet sağlayıcılarına ve yukarıdaki ilgili bölümlerde öngörülen şekilde size hizmet sağlamak için gerekli olan durumlarda diğer üçüncü taraflara aktarırız.

Türkiye dışındaki ülkelere başka aktarımların yapıldığı hallerde, bu durum yeterli düzeyde korumaya sahip olmalarını sağlamak amacıyla uygun mekanizmalara tabi olacaktır.

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Top

Kişisel bilgileri ne kadar süreyle saklarız?

Kişisel bilgilerinizi sadece bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçları yerine getirmek ve düzenleyici ve/veya yasal yükümlülüklerimize uymak için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklarız.

Kişisel bilgilere artık ihtiyaç duyulmuyorsa, verilerin kimliğini gizler veya verileri birleştirir (bu durumda, bu kimliği gizlenmiş veya birleştirilmiş verileri analiz amacıyla saklayabiliriz) ya da güvenli bir şekilde imha ederiz.

Farklı türdeki bilgileri ne kadar süreyle saklayacağımızı belirleyen detaylı bir saklama politikamız bulunmaktadır. Kesin saklama süresi, bu bilgileri toplama amacımıza bağlı olarak değişiklik gösterir, örneğin:

Amaç Saklama süresi
Teklif vermek Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl
Sigorta poliçesi sağlamak veya yerine getirmek Poliçe türüne bağlı olarak, bu süre sona erme tarihinden itibaren 10 ila 40 yıl arasındadır.
Bir tazminat hasar talebini ele almak Uzlaşma/kapanış tarihinden itibaren 10 yıl
Bir şikayetle ilgilenmek Karar/kapanış tarihinden itibaren 1 yıl

Kişisel bilgilerinizin ifşası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, iletişim bilgilerimiz için lütfen aşağıdaki "Bizimle iletişime geçin" bölümüne bakın.

▲ Back to Top

Otomatik işleme ve profil oluşturma

Sigorta piyasasındaki katılımcılar, sigorta limitlerini ve sigorta primlerini belirlemek amacıyla, müşteri ile lehtar özelliklerini ve sigorta kapsamındaki olayların meydana gelme olasılığını ve dolandırıcılık modellerini anlamak için karşılaştırma yapar. Bu da Gallagher'ın ve sigorta pazarının diğer katılımcılarının, bu tür olasılıkları modellemek için tüm sigortalılar, lehtarlar ve talep sahipleri ile ilgili bilgileri derlemesini ve analiz etmesini gerektirir. Kişisel ve ticari bilgileri, sizin ve diğer sigortalılar için benzer maruziyet ve risklere dayalı olarak hem riski hem de prim tutarını belirlemek amacıyla modeller oluşturmak ve ayrıca modellerle eşleştirmek (profil oluşturma) için kullanabiliriz. Ayrıca, bu bilgileri, akranlarınızın sahip olabileceği tipik sigorta teminatı seviyeleri hakkında size tavsiyelerde bulunabilmek için de kullanırız. Bu, özel nitelikli verilerin ve adli sicil kaydı verilerinin kullanılmasını gerektirebilir (örneğin, trafik sigortası ile bağlantılı olarak geçmişte trafikle ilgili giyilen hükümler).

Sigorta poliçenizle ilgili bir karar verilmesi gereken durumlarda, bazen otomatik araç ve yöntemler kullanarak kararlar alabiliriz. Otomatik işlem, sigorta başvurunuzun kabul edilip edilemeyeceğini ve buna bağlı olarak primin belirlenmesi amacıyla bize sağladığınız bilgileri (örneğin, sigortalatmak istediğiniz mülkle ilgili bilgiler) ve ayrıca posta kodu, analizlerden elde edilen bilgiler ve yerel suç oranı gibi diğer bilgileri dikkate alır. Kişisel bilgilerinizi kullanarak sizin hakkınızda otomatik kararlar aldığımız durumlarda, otomatik kararın doğru bir şekilde verildiğini teyit etmek ve ayrıca gerçek kişi olan bir karar verici tarafından gözden geçirilmesini istemek için kararın doğrulanmasını talep edebilirsiniz.

▲ Back to Top

Haklarınız

Veri koruma yasası kapsamında, sizin hakkınızda sakladığımız kişisel bilgilerle ilgili bazı taleplerde bulunma hakkına sahipsiniz. Bu taleplerle ilgilenmemiz karşılığında genellikle bir ücret talep etmeyiz. Ancak, yaptığımız bir işlemin ekstra bir maliyeti olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir. Bu hakları kullanmak istediğiniz zaman lütfen "Bizimle iletişime geçin" bölümünde belirtilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Talebinizi yerine getiremeyeceğimiz durumlar olabilir (talebin diğer düzenleyici ve/veya yasal gerekliliklere uyma yükümlülüklerimizle çelişmesi gibi). Ancak, talebinizi yerine getiremiyorsak size bunun nedenini söyler ve yaptığınız her talebe daima cevap veririz.

Bu haklardan bazılarının (silme hakkı, işlemeyi kısıtlama hakkı ve rızayı geri çekme hakkı gibi) kullanılmasının, sigortanızın artık sağlanmaması ve dolayısıyla poliçenizin iptali ile sonuçlanabileceği durumlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla, talebinizi yönetemeyecek duruma gelmemiz halinde silme hakkınızı kullanmadan önce meydana gelen herhangi bir olayla ilgili olanlar dahil olmak üzere, herhangi bir talepte bulunma veya tazminat alma hakkınızı da kaybedersiniz. Poliçenizin hüküm ve koşullarında, poliçenizin iptal edilmesi durumunda ne olacağı belirtilmektedir.

Haklarınız şunları içerir:

Kişisel bilgilerinize erişim hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını ve bunları nasıl kullandığımıza dair belirli bilgileri alma hakkına sahipsiniz.

Bilgilerinizi, aksini talep etmediğiniz sürece genellikle size yazılı olarak sağlarız. Elektronik yollarla talepte bulunmanız halinde bilgiler size mümkün olan hallerde elektronik yollarla sağlanır.

Düzeltme hakkı

Hakkınızda sakladığımız bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için makul önlemler alırız. Ancak, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını düşünüyorsanız, bizden kişisel bilgilerinizi düzeltmemizi veya güncellememizi isteyebilirsiniz.

Silme hakkı

Rızanızı geri çektiğiniz veya topladığımız kişisel bilgilerin artık başlangıçtaki amaç için gerekli olmadığı durumlar gibi belirli hallerde kişisel bilgilerinizi silmemizi isteme hakkına sahipsiniz. Ancak, bunun diğer faktörlere göre dengelenmesi gerekecektir. Örneğin, talebinizi yerine getiremememize neden olan düzenleyici ve/veya yasal yükümlülüklere tabi olabiliriz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Belirli koşullarda, örneğin kişisel bilgilerinizi artık kullanmamız gerekmediğini veya hakkınızda sakladığımız kişisel bilgilerin doğru olmayabileceğini düşündüğünüz durumlarda, kişisel bilgilerinizi kullanmayı bırakmamızı isteme hakkınız bulunmaktadır.

Veri taşınırlığı hakkı

Belirli koşullar altında, bize sağladığınız kişisel bilgileri tercih ettiğiniz başka bir üçüncü tarafa aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.

Pazarlamaya itiraz hakkı

Dilediğiniz zaman size pazarlama iletileri göndermeyi bırakmamızı isteyebilirsiniz. Size gönderdiğimiz herhangi bir e-postada bulunan "abonelikten çık" bağlantısına tıklayarak veya "Bizimle iletişime geçin" bölümünde belirtilen bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçerek bunu yapabilirsiniz. Pazarlama iletilerini almamayı tercih etmeniz durumunda, gerektiğinde size poliçenizin yenilenmesiyle ilgili bilgileri de içeren hizmetle ilgili iletiler gönderebiliriz.

Otomatik karar alma ile ilgili haklar

Kişisel bilgileriniz kullanılarak sizinle ilgili bir otomatik karar alınması durumunda, "Bizimle iletişime geçin" bölümünde belirtilen bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçerek karara itiraz edebilir ve bizden kararın gözden geçirilmesini isteyebilirsiniz.

Rızayı geri çekme hakkı

Kişisel bilgilerinizin belirli kullanımları için sizden rıza talep ederiz. Bunu yaptığımız durumlarda, kişisel bilgilerinizin daha ileri aşamalarda kullanılmasına ilişkin rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunma hakkı

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, daima bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz ve endişelerinizi gidermek için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Endişelerinizi uygun şekilde ele almadığımızı düşünüyorsanız, lütfen Bizimle İletişime Geçin bölümündeki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin. Ancak talebinizin reddedilmesi, cevabın yetersiz bulunması veya talebinize tarafımızca 30 gün içinde cevap verilmemesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet etme hakkınız bulunmaktadır.

▲ Back to Top

Bilgilerinizi nasıl koruyoruz

Bilgilerinizi korumak için çeşitli kurumsal ve teknik güvenlik önlemleri uyguluyoruz.

Size bir şifre verdiğimiz (veya bir şifre seçtiğiniz) zaman, bu şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayın.

Gallagher olarak bilgilerinize erişimi, yukarıda belirtilen amaçlar için bu bilgileri bilmesi gereken kişilerle sınırlı olacak şekilde kısıtlıyoruz.

Sunuculara gelen yetkisiz trafiği engellemek için güvenlik duvarları kullanıyoruz. Gerçek sunucular, sadece yetkili personelin erişebileceği güvenli bir yerde bulunuyor. Kurum içi prosedürlerimiz bilgilerinizin saklanmasını, bilgilerinize erişimi ve bilgilerinizin ifşa edilmesini kapsıyor.

▲ Back to Top

Bizimle iletişime geçin

Kişisel bilgilerinizi toplama, saklama veya kullanma şeklimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Adres:
Emaar Square, Ünalan Mh. Libadiye Cad. No: 82-F Kat: 30,
Emaar, 34700, Üsküdar — İstanbul.
Telefon: +90 216 401 29 29
Faks: +90 216 401 29 30

E-posta: info-turkey@ajg.com

▲ Back to Top

Bu Gizlilik Bildiriminde yapılacak güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimini belirli aralıklarla güncelleyebiliriz. Güncellediğimiz zaman, güncel sürümü bu sitede yayınlar ve bu sayfanın alt kısmında bulunan sürüm tarihini değiştiririz.  Gizlilik uygulamalarımızdan haberdar olmanız için bu Gizlilik Bildirimini belirli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz.

Bu Gizlilik Bildirimi en son şu tarihte güncellenmiştir: 9 Eylül 2022

▲ Back to Top