Een constante gedragscode voor een steeds veranderende business.

We zijn heel trots op onze groei, maar we zijn nog trotser dat we de unieke cultuur van Gallagher hebben weten te behouden terwijl we ons op nieuwe markten en nieuwe productlijnen begeven. Onze cultuur bestaat uit integriteit en dienstverlening. En samenwerking als een gemeenschappelijk belang: het beste voor elke cliënt, altijd en overal. Dit alles hebben we samengevat in de 25 pijlers van The Gallagher Way.

Onze toenmalige voorzitter, Robert E. Gallagher, schreef ze meer dan een generatie geleden. Vandaag hangen ze in elk kantoor van Gallagher over de hele wereld. Meer nog, u zal onze pijlers zeker terugvinden in de acties die we elke dag ondernemen.

The Gallagher Way

De gedeelde waarden bij Arthur J. Gallagher & Co. vormen de rotsvaste basis van het bedrijf en onze cultuur. Wat is een Gedeelde waarde? Dat zijn denkbeelden die de overgrote meerderheid van de drijvende krachten in de onderneming met passie volgen. Wat houden enkele van de Gedeelde waarden van Arthur J. Gallagher & Co in?

 1. 1

  We zijn een Sales en marketingbedrijf dat zich toelegt op het leveren van uitmuntende diensten rond risicobeheer.

 2. 2

  We steunen elkaar. We geloven in elkaar. We erkennen en respecteren de capaciteiten van elkaar.

 3. 3

  We streven naar professionele uitmuntendheid.

 4. 4

  We kunnen allemaal beter worden en van elkaar leren.

 5. 5

  Er zijn geen tweederangs burgers, iedereen is belangrijk en elke job is belangrijk.

 6. 6

  We zijn een open samenleving.

 7. 7

  Empathie voor de ander is geen zwakte.

 8. 8

  Achterdocht creëert meer achterdocht. Vertrouwen geven en vertrouwd worden zijn cruciaal.

 9. 9

  Leiders hebben volgers nodig. Hoe leiders hun volgers behandelen heeft een directe impact op de effectiviteit van de leider.

 10. 10

  Interpersoonlijke, zakelijke relaties moeten opgebouwd worden.

 11. 11

  We hebben elkaar allemaal nodig. We zijn allemaal radertjes in een wiel.

 12. 12

  Geen enkele afdeling of persoon is een eiland.

 13. 13

  Professionele beleefdheid is vereist.

 14. 14

  Vraag nooit iemand iets te doen wat u zelf niet zou doen.

 15. 15

  Ik heb een ondersteunende rol voor onze sales en marketingafdelingen. We krijgen geen dingen voor elkaar zonder elkaar. We zijn een team.

 16. 16

  Loyaliteit en respect zijn dingen die je verdient, niet opdraagt.

 17. 17

  Angst is een afknapper.

 18. 18

  Mensenkennis is erg belangrijk bij Arthur J. Gallagher & Co.

 19. 19

  We zijn een zeer concurrerend en agressief bedrijf.

 20. 20

  We lopen naar problemen toe, niet ervan weg.

 21. 21

  We houden ons aan de hoogste normen van moreel en ethisch gedrag.

 22. 22

  Mensen werken harder en kunnen meer als ze gemotiveerd zijn.

 23. 23

  We zijn een warm, hecht bedrijf. Dat is een sterkte, geen zwakte.

 24. 24

  We moeten samen blijven bouwen aan een professioneel bedrijf, als een team.

 25. 25

  Gedeelde waarden kunnen worden aangepast aan de omstandigheden, maar voorzichtig, met tact en aandacht voor de behoeftes van iedereen.

Robert E. Gallagher
Mei 1984

Als aanvaarde Gedeelde waarden worden aangepast of in twijfel getrokken, dan kunnen de emotionele impact en negatieve gevoelens schade toebrengen aan het bedrijf.