Klachtenbehandelingsproces

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, proberen wij deze te bevestigen en op te lossen binnen de 14 dagen en u een schriftelijke antwoord te sturen om dit te bevestigen. Als wij uw klacht niet binnen die termijn hebben kunnen oplossen, ontvangt u van ons een schrijven met uitleg over de vertraging en een schatting van wanneer u een volledige oplossing van uw klacht mag verwachten.

Als u niet tevreden bent met de beslissing

Als u vindt dat we de kwestie niet naar uw tevredenheid hebben kunnen oplossen, hebt u mogelijk het recht (afhankelijk of u in aanmerking komt) om een klacht neer te leggen bij de Nationale raad voor consumentenklachten (Allmänna reklamationsnämnden).

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
E-mail: arn@arn.se
Tel: +46 (0)8 508 860 00
Box 174
101 23 Stockholm
Zweden
www.arn.se

Uw statutaire rechten om gerechterlijke stappen te ondernemen worden niet beïnvloed, ongeacht of u een klacht indient bij ons en/of uw klacht doorverwijst naar de Nationale raad voor consumentenklachten. De bevoegde rechtbank is de algemene Zweedse rechtbank.

Contactgegevens klachtenbehandeling – Nordic EEA Desk

Verwijs alle klachten met betrekking tot de Nordic EEA Desk naar het volgende e-mailadres, telefoonnummer of postadres:

EEA Desk Complaints Manager
Mölndalsvägen 22
412 63 Göteborg
Zweden

Bedrijfstype

Handelsnaam

E-mail voor klachten

Telefoon

Kleinhandel

Nordic t/a Gallagher

eu.complaints.gallagher@ajgeurope.eu

+46 844 686 478

Nordic t/a Intasure

eu.complaints.intasure@intasure.eu

Nordic t/a Coleman Marine

eu.complaints.gallagher@ajgeurope.eu

Nordic t/a Sunseeker Shield

eu.complaints.gallagher@ajgeurope.eu

Specialiteit

Nordic t/a Gallagher European Risk Services

eu.complaints.gallagher@ajgeurope.eu

+46 844 686 479

Nordic t/a Alesco Europe

eu.complaints.alescorms@alescorms.eu

Nordic t/a Alesco DA Europe

eu.complaints.alescorms@alescorms.eu

Nordic t/a Blackwall Green Europe

eu.complaints.blackwallgreen@blackwallgreen.eu

Ruimtevaart

Nordic t/a Gallagher

eu.complaints.gallagher@ajgeurope.eu

+46 844 686 477

Nordic t/a Hayward Aviation

eu.complaints.haywardaviation@haywardaviation.eu

MGA/Verzekering

Nordic t/a Pen Underwriting

eu.complaints.penunderwriting@penunderwriting.eu

+46 844 686 480

Nordic t/a Ptarmigan Underwriting

eu.complaints.ptarmigan@ptarmiganunderwriting.eu

Nordic t/a Risk Management Partners Europe

eu.complaints.ptarmigan@ptarmiganunderwriting.eu

Herverzekering

Nordic t/a Gallagher Re

eu.complaints.gallagherre@gallagherre.eu

+46 844 686 481

Ander advies

Als u uw geval wilt bespreken met een onafhankelijke derde partij, kunt u meer hulp en begeleiding vinden op https://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och-finansbyran, https://www.konsumenternas.se/om-oss/forsakringsbyran voor problemen met betrekking tot verzekeringen en/of https://www.konsumentverket.se, de relevante gemeentelijke organisatie voor consumentenbegeleiding.

Als u de service online hebt aangeschaft

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR Platform) http://ec.europa.eu/consumers/odr opgericht. Dit is specifiek ontworpen om EU-consumenten te helpen die goederen of diensten online hebben aangeschaft bij een handelaar die elders in de EU is gevestigd en bijgevolg een probleem heeft met die online aankoop. Het ODR-platform zal uw klacht doorgeven aan de geschillendienst van het betreffende land.