Gallagher'ın enerji sigortası ve danışmanlık faaliyetleri, koruma sağlayarak istikrarı güçlendiren ve size büyümeniz için gereken kendine güveni kazandıran risk yönetimi ve İK ve yan haklar programlarıyla enerji sektörünün bugün karşı karşıya olduğu mevcut zorluklara ilişkin olarak sizlere rehberlik edecek uzman danışmanlardan oluşan global bir ekibi bir araya getiriyor.

Enerji sektörüne ilişkin risk yönetimi stratejileri

Enerji sektörü her alanda güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Global enerji talebi hızla yükselirken global mevzuat ortamı da durmaksızın değişiyor. Gallagher enerji danışmanları ve sigorta uzmanları, sizler için kapsamlı risk yönetimi ve İK stratejileri geliştirmek amacıyla tüm dünyada üreticilerden tedarikçilere kadar enerji sektörünün tüm unsurlarına hizmet sunuyor. Enerji müşterilerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Üretim öncesi
 • Üretim aşaması
 • Üretim sonrası
 • Enerji
 • Kamu altyapı hizmetleri
 • Yenilenebilir enerji

Enerji tedarik zinciri genelinde uzmanlık

Çevresel riskler, üçüncü şahıs mali sorumluluğu ve iş kazası sigortası ve benzersiz yönetici yan hakları ve emeklilik planları gibi enerjiyle ilgili alanları ele alan bir hizmet portföyü sunmak için işletmenizin tamamı genelinde sizlerle birlikte çalışıyoruz. Standart bir çözüm sunmak yerine kurumunuza özel ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilmiş teminat ve programları geliştirecek enerji uzmanlığına ve kapasiteye sahibiz. Ayrıca, enerji danışmanlarımız ve sigorta uzmanlarımız, her ölçekteki müşteriler için risk devri programları ve yan haklar çözümleri konusunda uzman desteği sağlıyor. Arama ve üretim, enerji ve kamu altyapı hizmetleri, yükleniciler ve alternatif ve yenilebilir enerji dahil olmak üzere tedarik zincirinizdeki tüm noktalarda çözüm sunmaya gayret ediyoruz.

Karmaşık bir sektöre yönelik yenilikçi çözümler

Gallagher'ın uzman programları, enerji sektörünün giderek karmaşıklaşan risk yönetimi ortamını ele almasına yardımcı oluyor. Alternatif enerji tedarikçilerinin yanı sıra köklü enerji tedarikçileriyle de çalışabiliyoruz.

Sizlerle birlikte çalışarak bilinmeyen risklerin tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması için eksiksiz bir risk analizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra riskleri ortadan kaldırmak ve sorumluluğu azaltmak için özel bir risk yönetimi planı hazırlıyoruz. Teminat şunları kapsayabiliyor:

 • Kazan ve makine
 • Tahviller ve kefalet
 • İnşaatçı rizikoları ve montaj
 • İşletmecilerin ekstra masrafları/kuyu kontrolü
 • Teçhizat fiziksel hasarı
 • Petrolle ilgili kiralık mülkler
 • Kusursuz Sorumluluk
 • Yönetici riskleri
 • Koruma ve tazminat/MEL
 • Sızıntı ve kirlilik ıslahı
 • İş kesintisi/üretim kaybı
 • Yüklenici teçhizatı
 • Üretim sonrası mülkleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluğu
 • İş kazası sigortası/işveren sorumluluğu
 • Yük ve transit taşımacılığı
 • Devreye almada gecikme
 • Tekne ve makineler
 • Politik riskler

Bugünden geleceğe yönelik bir iş gücü oluşturmanıza yardımcı olmak

Petrol ve gaz sektörü, parçalı bir iş gücünü ve yaş ortalaması yükselen personel kadrosunu yönetmekten yetenekli çalışanlar için rekabet etmeye kadar benzersiz sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Gallagher yardıma hazır. Tüm kurumunuzun sağlığı için İK ve yan haklar danışmanlığı hizmetleri sunuyor ve rekabet gücünüzü korumanız ve gerek mevcut performansınızı gerekse gelecekteki performansınızı geliştirmeniz adına personelin ve piyasanın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamanız için sizleri hazırlıyoruz. Kurum sağlığı programları arasında şunlar yer alıyor:

 • Yetenekli çalışanları şirkete çekmek ve bağlılıklarını ve şirkette kalmalarını sağlamak konularına odaklanmış olan ve enerji sektörünün ihtiyaçlarına özel bütünsel bir kurumsal sağlık yaklaşımı
 • Çalışanlarınızın şirkette kalma ve bağlılık oranlarında artış için programlarınızda rakiplerinize ayak uydurmanızı sağlayacak değişikliklerin yapılmasına imkân vermek amacıyla eksikliklere ilişkin analiz ve sektör puan kartı sunan danışmanlık hizmeti
 • Çalışanları, sizler için çalışmanın değerini anlayabilmeleri için yan haklar planlarıyla ilgili olarak kısa ve öz şekilde bilgilendirmek
 • Risklerin hafifletilmesine ve sürdürülebilir bir faaliyet tesis edilmesine yardımcı olmak için şirket içi avukatlarla, İK danışmanlarıyla, uluslararası danışmanlarla ve sigortacılarla işbirliği
 • Avukatlık çözümleriyle İK personelinizin desteklenmesi vasıtasıyla güçlü kültürler tesis etmek
 • Uluslararası düzeyde çalışırken iş gücünün şirkete bağlılığını koruyan programlarla çalışan refahını desteklemek
 • Kariyerin başlangıcından emekliliğe kadar önemli aşamaları ele alan yedekleme planlama stratejileri

Enerji Sigortası ve Danışmanlığı Özeti

 • Özelleştirilmiş risk yönetimi politikaları ve programları
 • Sigorta ve İK ve yan haklar konusunda enerji sektörü genelinde uzmanlık
 • Daha eksiksiz programlar için mühendislerin bulunduğu uzman kayıp kontrol ekibi personeli
 • Özel talep danışmanı

İlgili Ürün ve Hizmetler