Bir işletmenin gerek müdürü gerekse yöneticisi olarak verdiğiniz kararlar, tarafınıza kişisel talep yönetildiğinde aylar, hatta yıllar sonra dahi önünüze çıkabilir. Yönetici Sorumluluk Sigortası (D&O), yasal işlem söz konusu olduğunda kişisel varlıklarınızı korumanıza yardımcı olur.

Piyasada lider özel Yönetici Sorumluluk Sigortası

Her kurumda yönetim kurulu ve yöneticiler; gerek hissedarlar gerekse çalışanlar, rakipler ve devlet tarafından açılan davalar da dahil olmak üzere benzersiz risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Gerek kâr amaçlı gerekse kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, menfaatlerinin kötü yönetildiğini iddia eden dava riskleriyle karşı karşıyadır. Suiistimal iddiaları aşağıdakiler gibi pek çok farklı konudan kaynaklanabilir:

  • Şirket fonlarının kötü yönetimi
  • Kanunlara uyulmaması
  • Personel veya müşteri yaralanmaları
  • Haksız fesih
  • Ayrımcılık
  • Çalışanların veya gönüllülerin yetersiz şekilde eğitilmesi

Gallagher'da ekibimiz, yöneticilerinizin ve faaliyetlerini yürütmek için kurumunuzun beklediği korumayı özelleştirecek poliçeler oluşturabilmekte ve ticari koşullar değiştikçe sigorta ve risk yönetimini ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirebilmektedir. Ayrıca Yönetici Sorumluluk Sigortası (D&O) poliçe hükümlerine ilişkin pazardaki değişiklikleri takip ederek uygulamaya koyulabilir çözümler de sunabilmekteyiz.

Yerel deneyimle sunulan global Yönetici Sorumluluk Sigortası Teminatı

Ülkelerde müşteri hizmeti bulunan ekibimiz, yüksek net değerli bireyler ve başarılı olmak için bu kişilere bağımlı olan şirketlerin kişisel varlıklarının korunması için gerekli olan kapsamlı deneyime sahiptir. Kapsamlı ve karmaşık riskler konusunda deneyimimiz bulunmakla birlikte en küçük ölçekli müşterimiz dahi geniş deneyimimizden yararlanma imkânı bulmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Özeti

  • Özelleştirilebilir metinlere ve esnek limitlere sahip kapsamlı poliçeler
  • Tüm dünyada geçerli teminat
  • Esnek ve talep başına belirlenebilecek sorumluluk sınırları
  • Sigorta şirketi tarafından karşılanan ek savunma ve yasal temsil maliyetleri

İlgili Ürün ve Hizmetler