Marka itibarınızdan finansal verilere ve çalışan verilerine kadar siber saldırıların sıklığı ve yoğunluğu her geçen gün artıyor. Türkiye Veri Koruma Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) gibi düzenlemelere uyma zorunluluğunun yanı sıra, ağlarınızın ve verilerinizin güvenliğini sağlamak çok zor gibi görünse de aslında bu kadar zor olmak zorunda değil. Gallagher'ın siber sorumluluk ekibi, kurumunuzun ve bilgi akışının daha sorunsuz ve güvenli olması için çözümleri özelleştirmeye hazırdır.

Yeni bir siber risk sınıfına yönelik koruma

Dijital çalışma süreçlerine bağımlı kurum sayısı her geçen gün artıyor. Ağa bağlı bilgisayarlar, e-postalar, akıllı telefonlar ve uygulamalar etkileşim ve çalışma şeklimizi belirliyor. Teknolojinin karmaşıklığı; diğerlerinin yanı sıra kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin ve kişisel sağlık bilgilerinin, kurumsal gizli bilgilerin ihlalleri, virüs aktarımı, veri kaybı, siber dolandırıcılık ve güvenlik arızası gibi çeşitli tehlikeleri beraberinde getiriyor. Siber riskler genellikle standart işletme sigortası poliçelerine dahil olmadığı için özel siber sorumluluk sigortası büyük önem taşıyor.

Siber sorumluluk kapsamında bilinen ve bilinmeyen risklerin değerlendirilmesi ve anlaşılması konusu karmaşık bir konudur. Tehlikelerin nasıl ortaya çıktığını ve teminatların kurumunuzun korunması için ne şekilde geliştirilebileceğini kavramak, uzmanlık ve kararlı bir yaklaşım gerektirir. Siber sorumluluk sigortası ve risk yönetimi ekibi; geleneksel işletme sigortası teminatını referans alarak tamamen hazırlıklı olmanız için gelişen risklerle yüzleşilmesinde ve bu risklere karşı koruma sağlanmasında güçlü bir destek sunuyor. Tüm siber risk yelpazesine karşı koruma sağlayacak ve bu risklerle mücadele edecek bilgi güvenliği hizmetleri ve sigortacılık ürünleri sunuyoruz. Siber sorumluluk sigortası uygulamalarımız, süreçlerimiz ve stratejilerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Mevcut siber risk teminatı eksikliklerinin analizi
 • Sigorta şirketlerinin beklentilerine ve trendlere dayalı olarak potansiyel açıkların tespit edilmesi
 • Risklerle bu potansiyel açıkları eşleştirmek
 • Risk yönetimi çözümleri tasarlamak

Siber risk yönetimi çözümleri

Siber sorumluluk sigortasının gelişmiş ve sürekli değişen niteliğini göz önünde bulundurarak, danışmanlık ve eylem tabanlı bir yaklaşımı esas alan global bir uygulama geliştirdik. Sunduğumuz hizmetler:

 • Tamamlayıcı önleyici hizmetler
 • Sözleşme analizi
 • İhlal koçuna erişim dahil ihlal söz konusu olduğunda yaklaşımımızı özetleyen olay müdahale planlaması
 • Sigorta teminatına ilişkin açık analizi ve sigorta poliçesi devreye alımı
 • Sigorta poliçesi tasarımı ve uygulaması
 • Mülkiyete tabi siber sigortası limit modelleme, üçüncü taraf kıyaslama, ihlal maliyeti hesaplama aracı ve nicel siber analiz

Siber tehditleri ele alması için tasarlanan teminatlar

Mevcut siber teminatınızı değerlendirdikten sonra, eşsiz ihtiyaçlarınızı göz önünde bulunduran özelleştirilmiş bir program geliştiriyoruz. Siber sorumluluk sigortası teminatımıza ait öne çıkan özelliklerden bazıları şöyle:

 • Ağ güvenliği sorumluluğu — Fiili bir eylem, hata veya ihmalden veya bir eylem, hata veya ihmal iddiasından kaynaklanan zararlara ve talep masraflarına yönelik sorumluluk teminatı sağlar. Teminat, değerlendirme, düzeltme, yönetilen güvenlik hizmetleri ve iş sürekliliği danışmanlığı ve planlama hizmetleri unsurlarını kapsar.
 • Gizlilik sorumluluğu — Bir sigortalının kendi gözetimi ve kontrolündeki elektronik ve elektronik olmayan, kişiye özel veya gizli bilgilerini ve her şekildeki iletişim verilerini koruyamaması hallerinde sorumluluk teminatı sağlar.
 • Gizlilikle ilgili mevzuat kapsamındaki takibatlar — Teminatlı bir güvenlik ihlalinin neden olduğu bir gizlilik kanunu ihlalinden doğan mevzuat kapsamındaki bir takibat nedeniyle katlanılan savunma masraflarına ve hatta bazı durumlarda cezalara ilişkin teminat sağlar.
 • İhlal müdahale masrafları — Bir güvenlik ve gizlilik ihlali nedeniyle katlanılan kredi takip hizmetleri ve halkla ilişkiler masrafları dahil kriz yönetimini kapsar. Bu teminat ayrıca bölgesel, federal veya uluslararası kanun ve yönetmelikler uyarınca gerektiği şekilde tüketicilere bildirimde bulunulmasına ilişkin maliyetleri de kapsar.
 • İş kesintisi — Bir siber olayın neden olduğu kâr kaybını teminat altına alır.
 • Medya sorumluluğu — Müzik telif hakkı, ticari marka ihlali ve reklam hasarları gibi medya risklerine karşı teminat sağlar.
 • Siber dolandırıcılık — Müzakere masraflarına, fidye ödemesine ve veri geri kazanıma ilişkin teminat sağlar.

Yeni ortaya çıkan tehditlerin aşılmasını sağlayan siber pazar

Faaliyetlerimiz, ideal siber sigortası teminatını destekleyen risk yönetimi programları sunmaya hazır çeşitli bir pazarı temsil ediyor. En kapsamlı teminat seçeneklerini en rekabetçi fiyatlarla sunduğumuzdan emin olmak için bu pazarları takip ediyoruz.

Siber taleplerin savunuculuğu

Teklifimiz kapsamında, sorunsuz bir talep sürecini kolaylaştıran ve zararlarınızı telafi etmenize yardımcı olan kapsamlı bir program sunuyoruz. İhlalden kurtarma aşamasına kadar siber sorumluluk taleplerinin her aşamasında deneyim sahibiyiz. Stratejik risk yönetimi programı aşaması esnasında ihlallere hazırlıklı olmanız için size destek olurken bir ihlal müdahale planı hazırlama ve tedarikçi ortakları değerlendirme ve seçme aşamasında sizlere yardımcı oluyoruz. İdeal ihlal müdahalesi için aşağıdakileri hazır bulundurmanızı tavsiye ediyoruz:

 • İhlal bildirimi hizmeti sağlayıcısı
 • Kredi izleme/Kimlik takip hizmeti sağlayıcısı
 • Adli soruşturma müfettişi
 • Yasal temsil
 • Ödeme kartı sektörü müfettişleri
 • Halkla ilişkiler firması

Bir önleme stratejisi olarak eğitim

Siber tehditlere yönelik en iyi korumanın önleme olduğunu düşünüyoruz. İşte bu yüzden, uygulamalarımız kapsamında saldırılar meydana gelmeden kurumunuzu ne şekilde koruyabileceğiniz konusunda sizlere eğitim sunuyor ve en güncel tehditler konusunda tarafınıza bilgi veriyoruz. Araçlarımız arasında şunlar yer alıyor:

 • Tamamlayıcı ağ taraması
 • Siber pazar raporları
 • Siber üniversite webinarları
 • Uzman dizini (ihlalle ilgili hizmetlerin nitelikli üçüncü taraf sağlayıcılarına erişim)
 • Üçüncü taraf siber karşılaştırma raporları ve güncellemeleri

Siber Sorumluluk Sigortası Özeti

 • Geleneksel siber tehditlerin ötesinde koruma
 • Müdahale ve kurtarma stratejileri dahil kapsamlı siber sorumluluk danışmanlığı
 • Siber sektörü geçmişi olan deneyimli ekip

İlgili Ürün ve Hizmetler