Belirsizlik, faaliyetleri durdurur. Gallagher ticari kredi ve politik risk sigortası ekibi, sattığınız ürün ve hizmetler veya verdiğiniz krediler için ödemenizi alacağınızdan emin olmanızı ve şirketinizin yükselen piyasalarda yaptığı yatırımların sermayesini ve getirisini ülkenize taşıyabilmenizi sağlayan risk hafifletme stratejileri sunarak belirsizliği ortadan kaldırır ve faaliyetlerinize ivme kazandırır.

Tüm dünyada ticari faaliyet akışını sağlayan kapasite

Ticari kredi sigortası ve risk yönetimi ekibimizi dünya çapında farklılaştıran unsur, ekibimizin çoğu üyesinin köklü kredi veya kurumsal finans geçmişidir. Kredi alanında uzmanlık kariyerine sahip olarak sizin geçtiğiniz yoldan geçmiş olduğumuz için karşı karşıya olduğunuz zorlukları anlayabiliyoruz. Bu da etkinliğimizi arttırırken bizleri siz sigortacılar için daha güvenilir danışmanlar haline getiriyor. Özel sektör şirketlerine ve devlet ve yerel yönetim kuruluşlarına ilişkin belirli uluslararası veya yerel ödeme riski kaygılarını hafifletecek çözümlerin ne şekilde yapılandırılacağını anlayabiliyoruz.

Faaliyetlerin sürmesini sağlayan kredi likiditesi sunmak

Müşterilerimizi gerek alacaklarla gerekse ticari kredilerle ilgili beklenmedik kredi zararlarına karşı koruyan yenilikçi stratejiler sunmak için tüm dünyadaki sigorta şirketleriyle ilişkilerimizden ve sigorta sektöründeki kapsamlı deneyimimizden yararlanıyoruz. Özelleştirilmiş çözümlerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Şüpheli alacakların veya önemli müşterilerin veya tedarikçilerin acz halinin yol açtığı beklenmedik ciro, kâr ve nakit açığı karşısında koruma sağlamak
 • Yerel veya yabancı müşterilere daha fazla satış yapmanız için size güç kazandırmak ve tarafınıza yeni pazarlara girme veya daha yüksek kredi limitleri veya daha uzun satış vadesi teklif etme imkânı sunmak
 • Daha fazla müşteriye veya tedarikçiye, tedarikçiyle dost akreditif, nakit teminatı ve diğer teminatlı işlem türleri alternatifleri sunmak
 • Kredi verenin büyük müşteri grubunun bir araya gelmesinden, yurt dışı alacaklarından veya uzun satış vadelerinden doğan riskini hafifletmek suretiyle varlık tabanlı bir kredi limiti çerçevesinde kredi verme kapasitenizi geliştirmek

Sermaye piyasası çözümleri

Zorlu kredi niteliği ve emtia fiyatlarındaki olumsuz hareketlerden doğması mümkün olan kredi riski dolayısıyla geleneksel sigortacılar tarafından yeterince desteklenmeyen şirketleri teminat altına almak gibi daha olağandışı riskler için sigortacı olmayan büyük finansal kuruluşlardan çözümler sunma konusunda pazar lideriyiz.

Kredi sigortası poliçesi türleri

 • Tüm ciroyu veya birden çok alıcıyı kapsayan teminat — tüm gelirlerinizi veya gelirlerinizin çoğunu sigorta teminatı altına alır
 • Hedeflenmiş belirli müşterilerin belirli bir bölümüne (genellikle sayısı 20'den az) odaklanan önemli müşteri teminatı — sigortası
 • Tek alıcı teminatı — tek bir belirli tarafa ilişkin ödeme temerrüdü teminatı

Politik risk çözümleri

Dünya çapında faaliyet göstermek kendi sorunlarını ve problemlerini de beraberinde getirir. Çalışanlarınızı ve ticari faaliyetlerinizin değerini koruyacak kapsamlı bir risk yönetimi çözümü portföyümüz bulunuyor. Çözümlerimiz arasında şunlar yer alıyor:

 • Paranın konvertibilitesinin olmaması ve devredilmeme riskleri, ticari işlemlerde teminat altına alınan en yaygın tehlikeler olup bağımsız şekilde sigorta teminatı altına alınabilir.
 • Emprevizyon (işlem temelinin çökmesi), devlet ve yerel yönetim kuruluşlarının ödeme yapmaması riskini içerir. Borçlular arasında Finans Bakanlığı, merkez bankası ve diğer devlete ait finansal kuruluşlar ve bakanlıklar bulunabilir.
 • El koyma, kamulaştırma, istimlak ve alıkoyma (CEND) poliçeleri, yurt dışındaki mülklerde bir mülkiyet veya teminat payı bulunduran şirketleri ve finansal kuruluşları korumak için tasarlanmıştır. Şirketler arası kredi ödemeleriyle ve/veya temettü ödemeleriyle ilişkili politik riske karşı koruma sağlamak üzere paranın konvertibilitesinin olmaması ve devir riskleri de el koyma, kamulaştırma, istimlak ve alıkoyma poliçelerine eklenebilir.
 • Politik şiddet, rıza dışı terk, ambargo ve yaptırımlar gibi tehlikeler, politik risk sigortası poliçeleri kapsamında sigorta altına alınabilen tehlikelerdir.

Kredi Sigortası ve Politik Risk Sigortası Özeti

 • Yerel ve uluslararası ticarette ve de yükselen piyasalara yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda mevcut olan kredi riskine ve politik riske yönelik yenilikçi çözümler
 • Hem Fortune 500 listesine hem de orta pazara ilişkin kaygılara yönelik geliştirilmiş uygulamalar
 • Tüm dünyada geleneksel ve geleneksel olmayan sigortacılarla kapsamlı ve geniş ekip deneyimi

İlgili Ürün ve Hizmetler