När behövs insatsgaranti?

Om en bostadsrättsförening vill upplåta lägenheter med bostadsrätt innan den slutliga anskaffningskostnaden redovisats i en registrerad ekonomisk plan eller på en föreningsstämma behöver de ansöka om ett tillstånd från Bolagsverket för upplåtelsen. För att Bolagsverket ska bevilja detta krävs en säkerhet som garanterar återbetalning av de inbetalda insatserna och eventuella upplåtelseavgifterna till bostadsrättshavare. Insatsgarantiförsäkringen avser att täcka summan av de insatser och eventuella upplåtelseavgifter i det fall bostadsrättsföreningen skulle bli återbetalningsskyldig enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningen inte kan återbetala erlagda insatser och eventuella upplåtelseavgifter till bostadsrättsköparen.

Insatsgarantiförsäkring från Gallagher

Gallagher tillhandahåller insatsgaranti som säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som en bostadsrättsförening tar in i samband med en upplåtelse. Insatsgarantin tecknas normalt av producenten, projektören eller entreprenören, som har bildat föreningen och garanterar bostadsrättshavarnas inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter.

Teckna en insatsgaranti

Gallagher har bred kunskap inom försäkringar och många års erfarenhet av insatsgarantier. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller fyll i en offertförfrågan om du är intresserad av att teckna en insatsgarantiförsäkring hos oss.

Offertförfrågan

Anmälan av skada

Kontakta oss för att lämna in ett försäkringskrav.

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och tjänster