Gallagher är ett av världens största försäkringsmäklar-, riskhanterings- och konsultföretag.

Vilka vi är

Arthur J Gallagher Sweden AB (Gallagher Sweden) är en registrerad försäkringsmäklare verksam under tillsyn av den svenska finansinspektionen, Finansinspektionen (FI) och ingår i den internationella mäklaravdelningen av Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG). AJG, ett USA-baserat Fortune 500-företag som erbjuder försäkring, återförsäkring och riskhantering till företag, institutioner och statliga myndigheter.

Grundat av Arthur J. Gallagher i Chicago 1927, Gallagher har vuxit till att bli ett av världens ledande försäkringsmäklar-, riskhanterings- och HR- och förmånskonsultföretag. Med betydande räckvidd internationellt, sysselsätter vår organisation över 34 000 personer och vårt globala nätverk tillhandahåller tjänster i mer än 150 länder.

Sedan 1927 har vi arbetat tillsammans med våra kunder för att hitta effektiva lösningar på deras utmaningar, och våra expertrådgivare är en integrerad del av ditt lokala näringsliv.

Våra värderingar är kärnan i vår kultur. Passionerad service, strategisk innovation och etiskt beteende utgör grunden för hur vi gör affärer — Gallagher Way. Allt med ett syfte: Vi hjälper dig att möta din framtid med tillförsikt.

Lär känna Gallagher