Våra branschexperter finns här för att lotsa dig rätt

Våra försäkrings- och riskhanteringstjänster för life science-sektorn omfattar bland annat operationella risker, ansvarsförsäkringar för ledande befattningshavare, kliniska studier och krishantering.

Företag inom life science ställs inför både risker och möjligheter som är unika för branschen. Vare sig ditt företag är verksamt inom bioteknik, kliniska studier, läkemedels- eller kontraktstillverkning finns det flera potentiella risker som det är bra att vara skyddad mot. Till exempel kan företagets ekonomi och anseende skadas av oförutsedda rättsprocesser, problem med kontaminerade produkter, lagstiftningsåtgärder och patenttvister.

Då kan rätt försäkring vara avgörande. Även om du tänker att ditt företag aldrig kommer att råka illa ut kan du aldrig vara helt säker på vad som kommer att hända i framtiden. Med rätt försäkring i ryggen kan du känna dig trygg i vetskapen om att risker och kriser kan hanteras på ett tillfredsställande och effektivt sätt, och utan att ditt resultat behöver påverkas.

Med mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder inom life science-sektorn är vi ledande på området i Sverige. Vi använder vår kunskap och erfarenhet för att hitta skräddarsydda lösningar oavsett vad du behöver hjälp med – från intrång i immateriella rättigheter och problem i leveranskedjan till större fusioner och börsintroduktioner.

Skräddarsydd försäkring och riskhantering

Våra försäkringslösningar skyddar dig mot en rad unika risker. Beroende på ditt företags riskexponering kan du behöva försäkring för produktansvar, materiella skador och risker i samband med kliniska studier och ansvarsförsäkring för ledande befattningshavare. Förutom försäkringslösningar erbjuder vi branschanpassade tjänster inom riskhantering. Vi har verktygen och kunnandet för att guida dig genom varje steg i ditt företags utveckling.

De flesta av våra försäkringslösningar är skräddarsydda för Gallaghers kunder och erbjuds till konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss redan i dag om du vill veta mer.

Våra kunder

Vi arbetar med många olika företag inom life science och hjälper dem att lösa de komplexa försäkringsfrågor som utmärker branschen. Bland våra kunder finns:

 • Bioteknikföretag
 • Leverantörer och tillverkare av medicinsk utrustning
 • Laboratorier och forsknings- och utvecklingscenter
 • Läkemedelstillverkare för parti- och detaljhandeln
 • Läkemedelsföretag
 • Tillverkare av närings- och kosttillskott
 • Medicinteknikföretag
 • Forskningsparker
 • Acceleratorplattformar för forskning
 • CRO-bolag

Försäkringar för life science-företag

 • Heltäckande skydd och brett utbud av tjänster
 • Kunniga medarbetare med gedigen erfarenhet av life science-sektorn
 • Vi arbetar med alla typer av verksamheter inom life science, från start-ups och konsulter till stora läkemedelstillverkare och organisationer inom uppdragsforskning (CRO)

Kontaktpersoner