Riskexponeringen inom Life Science är mångsidig och komplex, vilket ofta kräver skräddarsydda försäkringslösningar. Vi på Gallagher har lång erfarenhet av branschen och god förståelse för de olika behov som denna typ av verksamheter ställs inför. Vi arbetar med försäkringslösningar som är tillämpliga till i bolagens alla faser, såsom forskning, utveckling, kliniska studier och produktförsäljning både nationellt och internationellt. Några exempel på kunder vi arbetar med är:

  • Läkemedelstillverkare och läkemedelsgrossister
  • Läkemedelsföretag
  • Biomedicinföretag
  • Medicinteknikföretag
  • Tillverkare av kosttillskott
  • Laboratorium, forsknings- och utvecklingsanläggningar
  • CRO-bolag

Möt vårt team