Skräddarsydda försäkringspaket

Ett försäkringskoncept unikt framtaget för er bostadsrättsförening. Gäller följande HSB-områden: HSB Södertörn och HSB Norr.

Ett försäkringskoncept unikt framtaget för bostadsrättsföreningar som har förvaltning genom Nabo.

NORESförsäkring för en trygg mötesplats — Hotell — Konferensanläggningar — Restauranger — Kursgårdar — Fastigheter

RBförsäkring — Ett försäkringskoncept unikt framtaget för bostadsrättsföreningar som har förvaltning genom Riksbyggen.

Ett försäkringskoncept unikt framtaget för bostadsrättsföreningar som har förvaltning genom SBC.