Skydda din privata ekonomi

De beslut du fattar i egenskap av VD, styrelseledamot eller annan ledande befattning, kan få rättsliga konsekvenser riktade mot dig personligen. En VD- och styrelseansvarsförsäkring hjälper till att skydda din personliga egendom vid rättsliga processer, skadeståndskrav eller myndighetsutredningar.

Varför behövs en VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Riskexponeringen för företagens ledande befattningshavare har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Risker som tidigare verkade vara specifika för USA har nu spridit sig till resten av världen. Kraven på bolagens ledning skärps kontinuerligt och personligt ansvar utkrävs i högre utsträckning, drivet av lagstiftning och ett hårdnande affärsklimat.

Många ledande befattningshavare tror att de kommer att ha företagets stöd i händelse av anspråk mot dem, men så är inte alltid fallet. Intressekonflikter och insolvens är exempel på situationer då ledande befattningshavare kan stå helt utan skydd. I båda dessa scenarier är de ledande befattningshavarnas personliga tillgångar helt exponerade. Även oseriösa och ogrundade rättsliga anspråk måste försvaras, och det kan bli dyrt.

Försäkring som skyddar dig personligen

En VD- och styrelseansvarsförsäkring kan vara det som förhindrar personlig finansiell katastrof. Försäkringen är också en viktig faktor för att attrahera och behålla högkompetenta personer på ledande befattningar.

Detta är bara några av anledningarna till varför de allra flesta företag och organisationer idag köper försäkringsskydd för ledande befattningshavare och deras personliga tillgångar.

Få råd av våra experter

Vi är stolta över våra expertkunskaper när det gäller att analysera risker, skräddarsy försäkringsskydd och hantera komplexa försäkringsskador. Utöver VD- och styrelseansvar kan vi även hjälpa dig med rådgivning och förmedling av följande försäkringar:

  • Förmögenhetsbrottsförsäkring (Crime)
  • Employment Practices Liability Insurance (EPL)
  • Pension Trustee Liability Insurance (PTL)
  • Professional Indemnity Insurance (PI)
  • Public Offering of Securities Insurance (POSI)
  • Venture Capital Asset Protection (VCAP)

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skydda dina tillgångar eller teckna en vd- och styrelseansvarsförsäkring? Hör av dig till oss idag.

Kontaktpersoner