Våra produkter

Vi erbjuder allt från färdiga försäkringsprodukter och gruppavtal till skräddarsydda lösningar för att möta specifika eller komplexa behov.

Vi hjälper små och stora företag att hantera cyberrisk och återhämta sig vid dataintrång. Cyberrisker innefattar databrott, attacker med hjälp av skadlig programvara, bedrägerier, social manipulation, fel som beror på den mänskliga faktorn och brister hos en tjänsteleverantör.

Vi hjälper dig att försäkra din bostadsaffär för dolda fel - en ekonomisk och personlig trygghet.

Vi hjälper dig att teckna en bra försäkring för alla typer av företagsägda fordon och tjänstebilar. Vi erbjuder färdiga motorprodukter men kan också skräddarsy skyddet efter din verksamhet. För vanliga tjänstebilar kan du teckna en attraktiv motorförsäkring med obegränsad körsträcka till fast pris och bra villkor som standard.

En varutransportförsäkring, eller varuförsäkring, är avsedd att skydda gods som är under transport. Det kan vara gods som transporteras av transportföretag med exempelvis bil, lastbil, flyg eller fartyg, men det kan också vara gods som fraktas med företagets egna transportmedel. Vi erbjuder en smidig försäkring för dig som transporterar egna varor, men kan även skräddarsy lösningar för varuskydd för hela transportsektorn.