Byggförsäkringar kräver erfarenhet och expertkunskap

Gallagher har marknadens bredaste branschkompetens och största specialistteam inom bygg- och entreprenadförsäkring. Vi förstår de unika utmaningarna inom bygg- och entreprenadbranschen och erbjuder omfattande försäkringsskydd för att skydda ditt företag och dina projekt.

Byggprojekt kan vara lukrativa, men de innefattar även komplexa affärs- och verksamhetsrisker. För att kunna hantera dem på ett framgångsrikt sätt krävs en proaktiv och innovativ riskhanteringsstrategi där ett heltäckande försäkringsskydd är avgörande. Det finns en mängd entreprenadförsäkringsprodukter och lösningar på marknaden, men på grund av den komplicerade riskbilden är det klokt att ta hjälp av en försäkringsförmedlare som är specialiserad på byggförsäkring för att få rätt skydd.

Gallaghers bygg- och entreprenadförsäkringar

Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringslösningar för byggbranschen, exempelvis företagsförsäkring för byggföretag, fullgörandeförsäkring och entreprenadförsäkringar som är skräddarsydda för specifika yrkesgrupper. Våra bygg- och entreprenadförsäkringar är utformade för att täcka allt från mindre renoveringsprojekt till stora byggprojekt. Vi erbjuder omfattande skydd mot skador på egendom, ansvarsskydd, maskin- och utrustningsförsäkring samt försäkring för förseningar och avbrott i projektet. Oavsett om du är en entreprenör, byggfirma eller fastighetsutvecklare kan vi skräddarsy en försäkringslösning som passar dina specifika behov. Vårt mål är att hjälpa dig att minimera riskerna och skydda ditt företag mot eventuella skador, olyckor eller rättsliga tvister.

Låt våra bygg- och entreprenadspecialister hjälpa dig

Gallagher har lång erfarenhet av att arbeta med bygg- och entreprenadbranschen och förstår de specifika utmaningar och risker som företag inom denna sektor står inför. Vår byggavdelning erbjuder allt på ett ställe och har dedikerade specialister inom yrkesansvars- och borgensförsäkring, försäkringsrådgivning till finansiärer och miljöansvarsförsäkring. Genom våra olika affärsområden kan vi erbjuda en heltäckande lösning till dig som kund, oavsett risk.. Tillsammans har vi den styrka och de expertkunskaper som krävs och för att förstå dina behov och erbjuda skräddarsydda lösningar som passar din verksamhet.

Kontakta oss idag för att få mer information om våra bygg-och entreprenadförsäkringar. Vårt team av experter finns tillgängliga för att svara på dina frågor och hjälpa dig att hitta rätt försäkringsskydd för ditt företag.

Kontakta en byggexpert

Bygg- och entreprenadförsäkring

  • Byggexperter med marknadsledande specialistkunskap som täcker alla nyckelområden inom våra kunders risker
  • Löpande eller projektbaserade försäkringar
  • Stöd genom hela entreprenadens livscykel
  • Relationer med Lloyd’s och andra stora internationella marknader

Produkter och tjänster för byggbranschen