Försäkring av gods på väg

Om något skulle hända med ditt gods när det fraktas från en plats till en annan kan en varutransportförsäkring hjälpa till att ge skydd mot eventuella ekonomiska förluster. Vi erbjuder en smidig försäkring för dig som transporterar egna varor, men kan även skräddarsy lösningar för varuskydd för hela transportsektorn.

Vad är en varutransportförsäkring?

En varutransportförsäkring, eller varuförsäkring, är avsedd att skydda gods som är under transport. Det kan vara gods som transporteras av transportföretag med exempelvis bil, lastbil, flyg eller fartyg, men det kan också vara gods som fraktas med företagets egna transportmedel.

En varuförsäkring omfattar normalt inte varor som förvaras i ett lager eller en depå. Den omfattar heller inte skada på tredje part vid lastning eller lossning av gods – då krävs en allmän ansvarsförsäkring.

Behöver jag försäkra egna varor under transporter?

Om du fraktar dina varor i eget transportmedel bör du överväga att ha ett skydd för de varor som transporteras ifall något skulle hända med lasten. Men även du som fraktar varor med hjälp av en transportör behöver ofta ha en egen transportförsäkring för att dina varor ska ha ett tillräckligt försäkringsskydd. Ibland kan avtalade villkor som reglerar ansvar, incoterms, innebära att du bär risken helt själv. I de fall transportören bär risken tar denne endast ansvar för ett visst belopp per kilo, resten ligger på ditt ansvar att försäkra. Därför är det viktigt att du som köper och säljer varor har en egen försäkring för varutransport, oavsett om du använder en transportör eller fraktar varorna själv.

Gallaghers transportförsäkring för egna varor

Vi har tagit fram en attraktiv och smidig lösning för företag som vill försäkra sina egna varor medan de är under transport. Försäkringen täcker transport av handelsvaror, eget gods som du fraktar själv, utställning och lyft. Följande typer av transport ingår:

 • Import/export
 • Interna transporter
 • Crosstrade
 • Returtransporter
 • Transport av begagnade varor
 • Transport av egna maskiner/reservdelar till/från service/reparation inom Sverige

Vår varutransportförsäkring är placerad hos If Skadeförsäkring och kan tecknas av dig som har en årsomsättning på upp till 150 miljoner kr. Den tecknas på årsbasis och premien baseras på din årsomsättning, vilket gör hanteringen särskilt smidig. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Är du intresserad av att teckna Gallaghers varutransportförsäkring hos If Skadeförsäkring?

Kontakta oss på telefon: 031-40 53 70

Skräddarsydd försäkring för transportörer

Om du är transportör som förflyttar gods på uppdrag av företag kan det vara värt att överväga att inkludera varutransportskydd i din försäkring, utöver transportöransvarsförsäkringen.

 • Kontrollera så att din varubilsförsäkring inte redan innehåller skydd för gods under transport, då vissa försäkringar kan inkludera detta.
 • Om gods under transport är inkluderat bör du kontrollera eventuella begränsningar och undantag, för att säkerställa att du har rätt skydd för just din verksamhet. Kontakta din försäkringsförmedlare om du är osäker.
 • Om du har avtal med en stor kund kan det vara ett villkor att du har en försäkring för gods under transport. Därför bör du läsa igenom avtalet, samt försäkringshandlingarna och säkerställa att du uppfyller försäkringskraven.

Vi kan hjälpa dig som transportör att hitta rätt försäkringsnivå för din verksamhet.

Försäkring av varutransport

 • Försäkring av varor och gods som transporteras över hela världen
 • Attraktiv och smidig försäkring för egna varor under transport
 • Skräddarsytt skydd för transportföretag

Därför ska du välja Gallagher

Gallaghers försäkringsförmedlare har god erfarenhet av transportsektorn och kan hjälpa dig att se över det försäkringsskydd du har idag. Vid behov kan vi skräddarsy en lösning som täcker de risker du vill skydda dig mot. Vi kan prata om dina försäkringsbehov tillsammans med dig för att hjälpa till att säkerställa att du har tillräckligt skydd för din verksamhet till en kostnad som är acceptabel för dig. Kontakta oss om du vill veta mer på telefon 031-40 53 70.