Vem kan göra skadeanmälan?

Den som har tecknat försäkringen är den som i första hand ska göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget, oftast är det säljaren. Är försäkringen tecknad från 2020 och framåt med GarBo som försäkringsbolag kan även köparen påbörja skadeanmälan.

När ska skadeanmälan göras?

Så snart köparen upptäcker ett dolt fel ska detta reklameras till säljaren. I de flesta fall är det sedan säljaren som gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget, för att åberopa sin försäkring för en ansvarsutredning. Skadeanmälan ska ske skriftligen så fort man har fått kännedom om en reklamation, ett fel eller en skada.

Välj ditt försäkringsbolag

Våra dolda felförsäkringar har olika försäkringsgivare beroende på när försäkringen tecknades. Det första du gör när du ska anmäla en skada är att kontrollera vilket försäkringsbolag som försäkringen är placerad hos. Det hittar du i försäkringsbeviset. Har du inte tillgång till det kan du kontakta vårt team på 010-444 14 40 så hjälper vi dig.

Nedan hittar du information om hur skadeanmälan går till hos respektive försäkringsbolag:

Skadeanmälan till GarBo

Skadeanmälan kan göras av såväl säljare som köpare efter genomförd reklamation.

Följande bilagor behövs för utredningen:

 • Köpekontrakt
 • Köparens krav/dokumentation
 • Besiktningsprotokoll
 • Objektsbeskrivning och ev. frågelista
 • Försäkringsbevis (avser säljare)

Skadeanmälan görs digitalt via knappen nedan. Tänk på att välja alternativet ”Gallagher/Nordic Dolda felförsäkring” för att säkerställa en smidig och korrekt hantering.

Skadeanmälan

Kontaktuppgifter GarBo

Gar-Bo Försäkring AB
Norrlandsgatan 15
111 43 Stockholm

Telefon: 010-221 88 00

Skadeanmälan till Protector Försäkring

Säljaren fyller i skadeanmälningsformuläret digitalt via knappen nedan (köpare kan endast göra skadeanmälan om fullmakt för det finns).

Följande bilagor behövs för utredningen:

 • Försäkringsbevis
 • Köpekontrakt
 • Besiktningsprotokoll
 • Köparens krav alt. något skriftligt från köparen som beskriver felet.

Skadeanmälan

Kontaktuppgifter Protector

Protector Forsikring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Telefon: 08- 410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan till Chubb Insurance

Säljaren anmäler skada till Chubb Insurance via post eller e-post enligt instruktioner nedan (köpare kan endast göra skadeanmälan om fullmakt för det finns).

Skadeanmälan skall bestå av:

 • Kopia på försäkringsbeviset
 • Kopia på köpekontraktet inklusive bilagor
 • Kopia på överlåtelsebesiktningen
 • Kopia på Kravet från köparen
 • Säljarens eventuella kommentarer till kravet

Samtliga dokument mailas in till saljaransvar@chubb.com alt. postas till adress nedan.

Chubb Insurance Company of Europe SE

Skadeavdelningen
Box 868, 101 37 Stockholm

Telefon: 0771-540055

Skadeanmälan

Köparinformation

Samlad information om vad som gäller och hur du går tillväga för att reklamera ett fel.

Öppna PDF

Kontakta vårt expertteam

Mer information om dolda fel