Bra att veta om Gallagher Dolda fel

Om du som säljare har tecknat någon av Gallagher Dolda felförsäkringar så får du, inom ramen för villkoren och inom utrymme för valt försäkringsbelopp hjälp utav försäkringsbolaget med:

  • att utreda om du har ett ansvar (visar utredningen att du har ett ansvar så ersätts köparen via försäkringen istället för att din privatekonomi drabbas. Har du däremot inget ansvar, har du ändå fått hjälpen via försäkringen att nå fram till det utan extra kostnad för dig)
  • att sköta kontakten och föra all talan med köparen som framställt kravet
  • att ersätta köparen med de eventuella kostnader som du blivit ansvarig att ersätta köparen med
  • att vid eventuell rättegång eller skiljedomsförfarande föra din talan och därvid betala de eventuella kostnader som du åsamkats eller ålagts att betala inom utrymme för valt försäkringsbelopp.

Det finns alltså inget krav på att anlita eget juridiskt ombud, via denna försäkring har du ingen självrisk eller skadekostnad som drabbar dig som säljare.

Försäkringskostnaden är avdragsgill som försäljningskostnad.

Ladda ner produktinformation

Här hittar du för- och efterköpsinformation, produktblad och villkor för våra olika Dolda felförsäkringar. Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och produktinformation