Vi hjälper ditt företag att minska riskerna

Vi hjälper tillverkande företag genom att utforma rätt försäkringsskydd baserat på de risker som verksamheten står inför. Bland våra kunder återfinns stora företag inom textil-, kemi- , metall-, plast- och träindustrin.

Tillverkande företag och industrier står inför en mängd olika risker, till exempel storskalig brand, finansiella risker, cyberhot, problem i leveranskedjan, lagstiftning och problem att rekrytera och behålla rätt personal. Industrier har även ett betydande ansvar för att arbeta förebyggande för att begränsa skadefall. Vi jobbar tillsammans med kunden för att sätta rätt åtgärder och rutiner för att minimera skaderisken, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att upphandla en bra försäkringslösning. Våra kunder brukar uppskatta vår förmåga att hantera den här typen av risker och ta fram skräddarsydda riskhanteringslösningar, inklusive försäkringar, för att möta eventuella problem.

Vi har ett globalt företags kunskaper och resurser, samtidigt som vi ger snabb och tillgänglig service lokalt. Våra medarbetare har erfarenhet från flera olika branscher och vi kan därför snabbt ta fram rätt försäkring för just din verksamhet. Vi kan också erbjuda skräddarsydd rådgivning i frågor som rör egendomsskydd, risk för avbrott i verksamheten, ansvar och återkallelse.

Vi erbjuder mer än bara försäkringar, vi skräddarsyr kundspecifika riskhanteringslösningar. Det gäller särskilt komplexa risker. Vi börjar alltid med att identifiera och utvärdera dina risker, innan vi ger råd om hur du bäst kan hantera dem. Om det är möjligt försöker vi överföra riskerna.

Försäkringar för tillverkningsföretag och industrier

  • Skräddarsydda lösningar för tillverkande företag
  • Erfarenhet av frågor som rör egendomsskydd, risk för avbrott i verksamheten, finansiella risker och cybersäkerhet
  • Vi hjälper dig att hantera alla typer av risker

Våra medarbetare är några av de mest erfarna på marknaden. Genom vår erfarenhet av olika projekt och skaderegleringsärenden har vi utvecklat riskhanteringslösningar som anpassats efter de specifika risker som våra kunder kan möta. Vi arbetar dessutom alltid på att finslipa våra lösningar och tänka nytt om det behövs. Kontakta oss redan i dag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med allt från ansvarsfrågor till andra försäkringslösningar som rör tillverkning och industri.

Kontaktpersoner