Vilket skydd har du vid ett cyberintrång?

Cyberrisker innefattar databrott, attacker med hjälp av skadlig programvara, bedrägerier, social manipulation, fel som beror på den mänskliga faktorn och brister hos en tjänsteleverantör. Vi kan hjälpa dig att hantera dina cyberrisker och återhämta dig från en incident.

I dagens samhälle är det inte ovanligt att företag exponeras för olika typer av cyberhot, vilket kan vara en stor utmaning oavsett företagets storlek. Vi kan erbjuda stöd inom cyberriskhantering till alla typer av organisationer, från småföretag till multinationella företag.

Vad omfattas av en cyberförsäkring?

Hur en cyberförsäkring är utformad kan variera. Ofta är den anpassad efter en specifik bransch eller till och med skräddarsydd för en särskild verksamhet, eftersom riskbild och ev. konsekvenser av ett eventuellt intrång kan skilja sig kraftigt mellan olika företag. En cyberförsäkring kan till exempel täcka:

  • Cybersäkerhet och integritetsansvar, däribland cyberutpressning, cyberterrorism och förlust av datatillgångar.
  • Kostnader som kan uppstå i samband med ett brott, som även inkluderar rättsliga undersökningar och försvarskostnader, böter och straffavgifter (ett stort problem i och med GDPR).
  • Skadestånd och kostnader till följd av talan som väckts av enskilda eller grupper, samt multimediaansvar. Det går även att utöka försäkringen så att den täcker anseendeskada.
  • Verksamhetsavbrott och förlorade intäkter.

Ta hjälp av vårt cyberteam

Våra lokala cyberexperter kan med stöd av Gallaghers globala cyberteam hjälpa alla typer av företag att hitta lösningar för att hantera cyberrisk. Vi erbjuder konsulttjänster och rådgivning och bedömer just ditt företags specifika cyberrisker och exponering. Med utgångspunkt i bedömningen skapar vi skräddarsydda cyberförsäkringsprodukter anpassade efter din verksamhet. En försäkringsförmedlare kan även se över hur ditt cyberskydd ser ut idag i förhållande till aktuellt cyberansvar och hjälpa dig att överbrygga eventuella gap i försäkringstäckningen.

Cyberförsäkring

  • Genomgång av riskexponering och rådgivning inom cyberriskhantering
  • Specialutformade försäkringslösningar för cyberansvar
  • Skydd mot fel som beror på den mänskliga faktorn, hackare, samt organiserad cyberbrottslighet

Kontaktpersoner