Hjälper dig hantera fastighetsrisker

Vi erbjuder försäkringslösningar för alla typer av fastighetsägare. Våra experter på fastighetsavdelningen utformar försäkringen att skydda mot de potentiella risker som du kan ställas inför, och hjälper dig dessutom att förebygga och hantera eventuella skador.

Våra fastighetsförsäkringskunder kommer från många olika områden, och innefattar allt från bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare till stora fastighetskoncerner och börsnoterade fastighetsbolag. Bland våra kunder finns ett tvärsnitt av roller inom fastighetsbranschen, däribland fastighetsutvecklare, förvaltare och hyresvärdar.

Som en av marknadsledarna inom försäkringar för flerbostadshus och kommersiella fastigheter har vi nära relationer med en mängd olika försäkringsbolag och underwriters. Oavsett hur stor din fastighetsportfölj är kan du vara trygg med att vårt team av specialister kan hjälpa dig hitta lämpliga produkter som motsvarar dina unika krav.

Kontakta oss redan i dag så att vi kan lämna en offert på den perfekta lösningen för dig.

Vad omfattar fastighetsförsäkringen?

Skyddet i vår fastighetsförsäkring utformas efter din specifika fastighet eller egendom. Skyddet omfattar risker som till exempel:

  • skada på tillgångar, förlust eller hyra
  • garantier, skatter och juridiska skadestånd
  • fastighetsägaransvar
  • bygg- och utvecklingsrisker

Våra kunder anser att våra tjänster är ovärderliga, eftersom vi har kapacitet inom en mängd andra aktuella försäkringar, däribland vd- och styrelseansvar, förmögenhetsbrott och cyberförsäkring. Det gör att vi kan erbjuda ett heltäckande sortiment av försäkringsprodukter och riskhanteringstjänster, som underlättar för dig att hantera de unika risker du står inför varje dag.

Varför välja Gallagher för din fastighetsförsäkring?

Vi hjälper våra kunder att bygga upp en heltäckande fastighetsförsäkring som tillgodoser deras behov för att skydda både egendom och verksamhet. Vi har även egna skadeexperter och fastighetsjurister som ger råd och hjälper våra kunder i processen med försäkringbolaget vid en eventuell skada.

Många av våra kunder betraktar oss även som ett outsourcat riskhanteringsteam. De litar på att vi kan hjälpa dem identifiera och förstå risk ur ett operativt, finansiellt och strategiskt perspektiv. Vi hjälper dem att förstå deras totala riskkostnad genom att bedöma deras fastigheters riskprofil och de praktiska åtgärder de måste vidta för att förbättra sin riskhantering. Det är nödvändigt för att minska exponeringen, men även för att få bästa pris från försäkringsbolagen.

Relaterade produkter och tjänster