Innebär klimatförändringarna att vi kan komma att se nya typer av skadedjur i svenska hus i framtiden? Vi frågade vår samarbetspartner Anticimex som noggrant övervakar utvecklingen.
null

På grund av klimatförändringarna blir det allt vanligare med extremt och oförutsägbart väder. 2023 var med god marginal det varmaste år som någonsin uppmätts på jorden. Den genomsnittliga temperaturen i världen var 1,48 °C varmare än under den förindustriella perioden 1850–1900 och 0,17 °C högre än under 2016, det senaste rekordåret.

Klimatförändringarna har bland annat lett till att världens medeltemperatur stiger och att vintrarna blir regnigare. Det här skiftet innebär att hela vår miljö håller på att förändras, och kommer att fortsätta göra det i framtiden.

Handelsvägar transporterar inte bara varor mellan olika länder, de kan nämligen även utnyttjas av skadedjur. I takt med att klimatet blir varmare kan fler ovälkomna fripassagerare komma att etablera sig i Sverige.

De mildare vintrarna gör att fler arter överlever längre, medan varma, fuktiga vårar ger förutsättningar för tillväxt. När vädret blir varmare kan vissa skadedjur föröka sig fler gånger per år. Därmed kan de breda ut sig mer och orsaka större skada.

När det gäller skadedjurskontroll ligger fokus på arter som föredrar att vara inomhus, och där förändrar sig inte klimatet lika mycket. Även om nya arter lyckas ta sig till Sverige varje år är det inte säkert att de kommer att etablera sig bland de skadedjur vi har inomhus.

Nya invasiva arter

Det Anticimex har sett de senaste tio åren är att vissa av de djur som kommer hit med importerade varor nu, i vissa fall, kan föröka sig på platser där det tidigare varit för kallt för dem. Till exempel förekommer nu den brunmarmorerade bärfisen i Sverige, ett skadedjur som ursprungligen kommer från Asien. Bärfisen har ställt till stor skada i fruktodlingar i södra Sverige och kan eventuellt fortsätta att föröka sig. De svenska myndigheterna övervakar artens utbredning och Anticimex måste rapportera in alla fynd.

En annan art som myndigheterna håller koll på är den invasiva sammetsgetingen. Om den skulle påträffas finns det en åtgärdsplan för hur den omedelbart ska utrotas, eftersom sammetsgetingen ger sig på honungsbin och bikupor.

Anticimex finns i hela Europa och kan därför tydligt se hur olika arter påverkas av olika klimat och tidigt upptäcka om något håller på att förändras. Vi kan aldrig förutspå helt och hållet vart världen är på väg eller hur nya arter kommer att bete sig i nya miljöer. Därför är det viktigt att vi håller noggrann koll på dem.

Här kan du läsa mer om vanliga skadedjur och hur du upptäcker dem och här kan du läsa om hur du förebygger och bekämpar dem

Har du skadedjur i din fastighet?

Om du upptäcker skadedjur i din fastighet ska du höra av dig till den leverantör du har saneringsavtal med, Anticimex är ett exempel på en sådan leverantör. Ofta ingår saneringsavtalet i din fastighetsförsäkring, men ibland tecknas skadedjursförsäkring separat. Om du vill ha hjälp att se över ditt försäkringsskydd är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Gallagher. Med våra många års erfarenhet av fastighetsförsäkring kan vi hjälpa dig att hitta den lösning som passar ditt företag allra bäst. Läs mer om fastighetsförsäkring från Gallagher eller kontakta en fastighetsexpert hos oss idag.

Källor

2023 was the hottest year on record, EU:s klimattjänst Copernicus, ECMWF, 9 januari 2024