Gallagher har lång erfarenhet av försäkring för både registreringspliktiga och icke registreringspliktiga fordon. Försäkringen tecknas i ett så kallat storkundsavtal med samlingsbevis. Registreringspliktiga fordon blir försäkrade per automatik enligt en förbestämd försäkringsplan och premien för köpta respektive sålda fordon regleras en gång per år.

Fordon som inte är registreringspliktiga, exempelvis grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner, kan enligt Trafikskadelagen behöva trafikförsäkring även om de inte kör på allmän väg. Kontakta oss för att stämma av om just ditt fordon behöver trafikförsäkring.

Motorfordonsförsäkring från Gallagher

I en motorfordonsförsäkring från Gallagher kan följande försäkringsmoment tecknas:

  • Trafikförsäkring. En försäkring som ersätter motpartens och tredje mans person- och sakskador. Även förarens samt passagerares personskador i det vållande fordonet ersätts.
  • Delkaskoförsäkring. En försäkring som ersätter brand-, stöld- och, glasruteskador på det egna fordonet.
  • Vagnskadeförsäkring. En försäkring som ersätter skador på fordonet genom yttre plötslig och oförutsedd skadehändelse.
  • Hyrbilsförsäkring respektive avbrottsförsäkring. En försäkring som ersätter hyra av bil alternativt lämnar avbrottsersättning för tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.

Utöver försäkring för själva fordonet hjälper vi dig även att teckna försäkring för verktyg i servicebil, ett komplement till företags- och fordonsförsäkringen.

Vi löser din försäkringssituation

Kontakta oss om du vill teckna en försäkring eller om du vill ha mer information. Vi är specialiserade på försäkringar inom byggsektorn och har flera specifika försäkringsprogram för företag inom byggbranschen. Vi har bred kunskap om företags olika försäkringsbehov och hos oss pratar du alltid med en specialiserad försäkringsförmedling. Vårt mål är att ge dig som försäkringstagare tydliga och behovsanpassade försäkringslösningar. 

Information vid Skada

Skadeanmälan Motor

Trygg Hansa

Alla fordon med registreringsnummer.

Telefon: +46 75-243 18 40
E-post: FM@trygghansa.se
Bärgning dygnet runt: +46 771-111 510
Vid skada utomlands kontaktar du Senskada OS på telefon +46 75-243 65 55.

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och tjänster