En försäkring som möter dina behov

Som elinstallatör är det viktigt att ha en bra entreprenadförsäkring. Gallagher har utformat en elföretagsförsäkring för att möta behoven hos elinstallatörer. Försäkringen uppfyller branschens krav och villkoren är uppdaterade enligt gällande lagar och avtal.

Branschanpassad försäkring

Gallagher har tagit fram en specialanpassad entreprenadförsäkring för elföretag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet. Försäkringsvillkoren uppdateras löpande i takt med att lagar och branschavtal förändras. Gallagher sköter all administration av försäkringen förutom skadehantering som hanteras av försäkringsgivaren. Gallagher biträder även elföretagen i samband med inträffade försäkringsskador.

Teckna en entreprenadförsäkring hos Gallagher

En entreprenadförsäkring ger ditt elföretag ett bra grundskydd. Vi har erfarenhet och kunskap av hela entreprenadkedjan och utformar försäkringen efter branschens regler och avtal. Tecknar du flera försäkringar hos oss har du alltid kontakt med samma försäkringsförmedlare. Detta ger en god överblick av försäkringarna och en effektiv kostnadsöverblick. Dina försäkringsbehov ändrar sig ofta över tid och då är det viktigt att dina försäkringar också ses över. Vi erbjuder flexibla försäkringslösningar och rådgivning.

Anmälan av skada

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och tjänster