Som UF-företagare har du mycket annat att tänka på än det här med försäkring. Därför har Ung Företagsamhet i samarbete med Gallagher tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som gäller från det att ditt UF-företag har gjort en fullständig registrering och betalt in registreringsavgiften till ert regionala UF-kontor. Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i UF-företaget.

Följande moment ingår bl.a i företagsförsäkringen:

  • Egendomsförsäkring med allriskomfattning
  • Entreprenad
  • Avbrottsförsäkring inklusive extrakostnader
  • Ansvarsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Transportförsäkring

Även om försäkringen täcker det mesta under UF-året har den vissa begränsningar och där det kan tänkas bedrivas verksamhet inom vissa särskilt farliga affärsområden ska UF-företagen i kontakta sitt regionkontor eller Nordic Försäkring.

Vid skada

Har ni drabbats av skada ska ni så snabbt ni kan kontakta oss på telefon 0470-75 12 00 för att få information om vad ni ska göra och hur försäkringen gäller. Vid akuta skador utanför arbetstid kan ni få hjälp av skadejouren på telefon 08-410 637 00.

Många gånger kan ni själv göra en insats för att att begränsa en skadas omfattning. Det är viktigt att ni agerar så fort ni kan, med sunt förnuft och för att rädda så mycket ni kan. Det är också viktigt att ni inte slänger något innan ni har fått klartecken av skadehandläggaren.

Spara alltid kvitto på era utlägg och dokumentera gärna skadan, t.ex. med hjälp av fotografier.

Vid de flesta skadefall ska en skadeblankett fyllas i. Till höger har vi samlat de aktuella skadeblanketter som används vid olika typer av skadehändelser. Se anspråksformulår nedan.

Information

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och tjänster