Gallagher Global Network (GGN) är vårt starka internationella nätverk av tillförlitliga rådgivare och lokala förmedlare, som erbjuder hjälp med försäkring och riskhantering i över 130 länder runt om i världen. Tack vare detta nätverk kan vi tillhandahålla teknisk försäkringsexpertis och högkvalitativa tjänster när och där du behöver det.

Gallagher arbetar aktivt med att välja ut, godkänna och leda sitt partnernätverk för att säkerställa att du som kund har tillgång till produkter, försäkringsförmedling och lokal expertis anpassat efter just ditt företags behov – oavsett storlek, sektor, geografisk placering och riskprofil.

Vårt nätverk består dels av Gallaghers egna företag och dels av noggrant utvalda partnerföretag. Tillsammans har vi närvaro i alla ekonomiskt viktiga regioner och kan stötta våra kunders multinationella satsningar och behov. Här är några av fördelarna med vår modell:

  • Vi har flexibilitet att möta kundernas behov.
  • Vi arbetar aktivt inom vårt nätverk för att fortlöpande förbättra våra tjänster och arbetssätt.
  • Vi gör en grundlig due diligence-granskning av alla partners i vårt nätverk. De är dessutom avtalsmässigt bundna att upprätthålla vår kvalitetsstandard på sina tjänster.
  • Vi följer de höga etiska affärsstandarder som finns beskrivna i våra Global Service Standards.
  • Vi är specialister med beprövad erfarenhet av att arbeta multinationellt och har erbjudit lösningar för våra kunder i över 30 år.
  • De principer som beskrivs i The Gallagher Way visar att vi är en engagerad och pålitlig samarbetspartner i frågor som rör global riskhantering.
  • Vi är ett inkluderande nätverk som arbetar nära våra kunder med målet att främja globalt engagemang och kommunikation.

Multinationella kundlösningar utformade för utlandsrelaterade risker

Om ditt företag har verksamhet utomlands kan vårt multinationella nätverk stötta dig med allt från riskidentifiering till administration och utformning av försäkringslösningar.

Vi har skapat en arbetsmodell som förenar global riskhanteringstrategi med regelefterlevnad och utmärkt lokal service. Våra engagerade förmedlare ser till att din försäkringslösning följer alla lagar och regler, är skattemässigt fördelaktig och skyddar mot utlandsrelaterade risker.