Försäkring anpassad efter din bransch

Gallagher har tagit fram en specialanpassad entreprenadförsäkring för små och stora VVS-företag. Försäkringen har en bredare omfattning och högre försäkringsbelopp än försäkringsbolagens standardprodukter och ger därför ett heltäckande skydd för företaget och dess verksamhet. Försäkringsvillkoren uppdateras löpande i takt med att lagar och branschavtal förändras.

Förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring för VVS

När något händer är det viktigt att du har en heltäckande försäkring för din VVS-verksamhet. Det kan gälla allt från vattenskador till skadestånd eller stölder. Gallagher erbjuder en branschanpassad entreprenadförsäkring för VVS-företag som du kan känna dig trygg och säker med. Vi har lång erfarenhet som försäkringsmäklare vilket skapar både grundläggande trygghet och god stabilitet. Vi sköter all administration av försäkringen förutom skadehantering som hanteras av försäkringsgivaren. Gallagher biträder även företaget i samband med inträffade försäkringsskador.

Bred kunskap och lång erfarenhet av försäkringar

Gallagher kan ge stöd och rådgivning vid olika försäkringsärenden och våra försäkringar har tagits fram för att kunna matcha branschens specifika behov. Du tecknar samtliga försäkringar du behöver med en och samma försäkringsförmedlare och får på så sätt en bra samordning och en effektiv kostnadsöverblick. Gallagher är specialinriktade på försäkringar för byggsektorn så tveka inte att höra av dig till oss när du vill teckna en försäkring för ditt företag.

Vid a skadeanmälan

Kontakta oss för att lämna in ett försäkringskrav.

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och tjänster