Proaktiv skadekunskap

Med vår satsning av konceptet Proaktiv, särskiljer vi oss från marknaden genom att ta ett stort ansvar i detta tunga ämne som kan gynna alla inblandade i en försäkring.

Det hela började med vår egenutvecklade handbok, proaktiv — som blev ett praktiskt, kostnadseffektivt och väl mottaget verktyg i det skadeförebyggande arbetet. Konceptet innefattar idag förutom handboken, online tjänster, checklistor för egenkontroll, utbildningar, utbildningsverktyg samt en webbshop med skadeförebyggande produkter.

Välkommen till Gallagher Proaktiv.

Har ni den populära handboken proaktiv i er boendepärm?

Om inte så erbjuder vi på Gallagher vår skadeförebyggande handbok, Proaktiv, till ett förmånligt pris. Öka medvetenheten och kunskapen i er förening genom att köpa in handboken som blir en väl mottagen hjälp för att minska skador och spara onödiga kostnader. Något alla tjänar på.

För miljöns skull produceras vår handbok "on-demand" dvs efter beställning.

Beställ handboken

Välkommen till en förmedlare som bryr sig.

Sedan 1989 har vi levererat försäkringslösningar och koncept till mycket nöjda kunder som bidragit till långvariga relationer och en stabil och välplanerad tillväxt. Att vi bryr oss om dig märks tydligt i vårt sätt att arbeta och i den leverans du får. Vi ser våra uppdrag långsiktigt och våra relationer ömsesidiga. Med vårt engagemang i det skadeförebyggande arbetet, sätter vi också en helt egen standard och skiljer oss från mängden i det område som vi vet gynnar alla då ett proaktivt agerande mot skador leder till bättre premier och villkor.

Läs mer om oss här...

Relaterad information