Medlemsförmån

Gallagher har i samarbete med Riksorganisationen Folkets Hus och Parker tagit fram en förmånlig medlemsförsäkring som du som medlem tecknar via Gallagher.

Grundomfattning i medlemsförsäkringen

Folkets Hus och Parkers medlemsförsäkring är utformad för att ta hänsyn till de risker du som medlem behöver försäkringsskydd mot.

 • Egendom: Försäkringen täcker olika typer av skador som kan inträffa på verksamhetens egendom. Det kan vara skador orsakade av brand, vatten, inbrott, rån, glas, transport och andra oväntade händelser. Till exempel kan du få ersättning om dina maskiner eller inventarier skadas, om du blir bestulen på varor eller om det uppstår skador på din byggnad. Försäkringen omfattar även visst skydd för gästers egendom.
 • Avbrott: Om din verksamhet drabbas av en ersättningsbar skada som gör att du inte kan fortsätta som vanligt, kan försäkringen ersätta förlorade intäkter och extra kostnader för att hålla verksamheten igång. Avbrottsförsäkringen inkluderar inställda engångsarrangemang som inte kan flyttas till nästa dag.
 • Epidemiavbrott: Om myndigheterna ingriper för att förhindra smittspridning och det påverkar din verksamhet, kan försäkringen ge ersättning för förlorade intäkter.
 • Ansvar: Försäkringen täcker allmänt ansvar och produktansvar. Det innebär att du är skyddad om någon skadas eller något skadas på grund av din verksamhet.
 • VD- och styrelseansvar: Försäkringen omfattar till exempel ersättningsanspråk avseende förmögenhetsförlust riktat mot styrelsen.
 • Rättsskydd: Om du hamnar i en tvist eller har skattemål, kan försäkringen täcka kostnaderna för rättegång och ombud.
 • Förmögenhetsbrott: Försäkringen skyddar dig mot förluster som kan uppstå om en anställd begår exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld.
 • Sanering: Om du behöver sanera ohyra eller hantera problem med råttor och möss i dina lokaler, kan försäkringen täcka kostnaderna.
 • Tjänstereseförsäkring: Om dina anställda reser i tjänsten, kan försäkringen skydda dem mot olycksfall, sjukdom och andra oväntade händelser.
 • Krisförsäkring: Försäkringen kan ge stöd och ersättning om dina anställda drabbas av traumatiska händelser som rån, överfall, brand eller explosion.

Valbara tillägg till medlemsförsäkringen

Genom att välja tilläggsförsäkringar kan du skräddarsy din försäkring för att passa just din verksamhet och minska risken för oväntade kostnader. Du kan välja att komplettera din grundomfattning med extra skydd för olika områden som är aktuella för dig. Till exempel kan du försäkra dina byggnader om du äger dem, eller skydda speciella föremål som konstverk eller utställningar. Det finns också möjlighet att försäkra dig mot specifika risker, som olycksfall, kyl- och frysskador eller skador på utrustning. Om du har frågor eller vill ha mer information om något specifikt område, är du välkommen att kontakta oss på Gallagher. Vi finns här för att hjälpa dig.

Fördelar med Folkets Hus och Parkers medlemsförsäkring

 • Marknadens lägsta grundsjälvrisk (0,1 basbelopp)
 • Avbrottsförsäkring utan karens för engångsevenemang som inte kan flyttas till nästa dag
 • Ersätter öppen stöld under verksamhetens öppettider utan inbrottssamband

Skadeanmälan

Folkets Hus och Parkers medlemsförsäkring är placerad hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Om en skada sker är det därför Trygg-Hansa du ska kontakta, antingen på telefon 0771-111 110 eller via länken nedan.

Anmäl skada digitalt

Mer information om din försäkring

Har du frågor eller vill justera något i din försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss på Gallagher på telefon 031-405 370 eller direkt till våra kontaktpersoner nedan.

Kontaktpersoner