Medlemmar i Folkets Hus och Parker erbjuds att teckna den särskilt framtagna medlems-försäkringen för Folkets Hus och Parker. Medlemsförsäkringen är framtagen i samarbete med Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Trygg-Hansa och utformad för att passa medlemmarnas unika försäkringsbehov.

Du hittar information om försäkringsomfattningen i filen till höger.

Vi har även tillsammans med Folkets Hus och Parker har också tagit fram en lättare information om skadeförebyggande åtgärder för att förebygga skador och uppfylla eventuella skyddskrav.

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss vid förfrågan om offert, samt vid övriga försäkringsfrågor.

Om Folkets Hus och Parker Medlemmar

Möt vårt team

Relaterade produkter och tjänster