Om Kunden av någon anledning inte är nöjd med Gallaghers distribution av försäkring ber vi Kunden kontakta oss snarast möjligt. Med ett klagomål avses ett missnöje i en konkret aspekt av våra tjänster i ett enskilt ärende.

Om du vill framföra klagomål, rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta oss. Använd gärna vår blankett för klagomål. Skicka sedan in den via e-post till Se.klagomal@ajg.com.

Blankett för anmälan av klagomål

När klagomålsansvarig tagit emot ditt eventuella klagomål blir du kontaktad av oss. Klagomålsansvarig kommer att utreda ärendet genom att ta kontakt med ansvarig försäkringsförmedlare och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt, dock senast fjorton (14) dagar från det att du framställde ditt klagomål för att du ska få ett besked.

Om det inte är möjligt att avge ett besked inom två veckor kommer du att få förklaring av orsaken varför beslut dröjer och när du kan förvänta dig ett besked.

Våra klagomålsansvariga
  • Arthur J Gallagher Brim AB: Johan Berg
  • Arthur J Gallagher Nordic AB: Niclas Galle
  • Arthur J Gallagher Proinova (Agency) AB: Patrik Johansson

Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning, du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).