Vi hjälper företag i alla storlekar att minska riskerna

Vi hjälper både små och stora åkerier, speditionsfirmor och andra verksamheter inom gods- och persontrafik att hantera de risker som finns i branschen.

På Gallagher förstår vi de risker du möter varje dag i din verksamhet. Det kan handla om att minska fordonsutsläppen, hur tillgångars värde påverkas av ständigt förändrade utsläppsregler, eller problemet med att rekrytera förare. Vi vet också att alla företagare vill minska risken för att behöva utnyttja sin försäkring och hålla nere försäkringspremierna. Med många faktorer som ligger utanför din kontroll – till exempel dåliga vägar, trafikstockningar och andra trafikanter – är det bra att kunna vända sig till en försäkringsförmedlare som kan erbjuda ett brett utbud av tjänster och försäkringslösningar samt en effektiv och branschanpassad riskhantering.

Vi har tillgång till hela försäkringsmarknaden för transportföretag och kan hjälpa dig oavsett om du bedriver verksamhet Sverige, i utlandet eller både och. Du kan vara säker på att den som sköter dina försäkringar hos oss har ingående kunskap både om din verksamhet och branschen i stort. Vårt branschkunnande, våra konkurrenskraftiga priser och de goda relationer vi har med både kunder och försäkringsgivare är några av de anledningar som gör att transportkunder väljer just oss.

Försäkringar för transportföretag

  • Stora resurser och brett urval av försäkringsgivare
  • Vi försäkrar både små och stora företag inom flera olika verksamheter
  • Unik kompetens inom tåg- och bussförsäkring

Kontaktpersoner