Försäkra dig för dolda fel

Om ett dolt fel upptäcks efter avslutad bostadsaffär riskerar du som säljare att bli ersättningsskyldig. En dolda felförsäkring från Gallagher kan hjälpa till att skydda dig mot oförutsedda kostnader om det händer.

Olika regler för fastighet och bostadsrätt

När du säljer en bostad har du under en viss tid ett lagstadgat ansvar för dolda fel som upptäcks efter den nya ägaren har flyttat in. Hur långt ansvaret sträcker sig beror på vilken typ av bostad du säljer, eftersom lagstiftningen skiljer sig åt.

 • Vid försäljning av fastighet, dvs. villa eller fritidshus, har du som säljare ansvar för dolda fel i 10 år, enligt Jordabalken 4 kap. 19§. Ett dolt fel innebär ett fel som fanns vid tiden för försäljning men som inte var möjligt att upptäcka eller förutse.
 • Vid försäljning av bostadsrätt har du som säljare ansvar i 2 år för väsentliga fel, enligt 19§ första stycket p3, 20§ enligt Köplagen samt rättspraxis. Ett väsentligt fel innebär ett dolt fel som skulle ha påverkat bostadens marknadsvärde om det hade uppdagats innan försäljning.

Det går att försäkra sig till viss del mot detta. Försäkringen får ingås av fysiska personer, dödsbon och vissa juridiska personer beroende på verksamhet.

Detta får du med Gallagher Dolda fel

Om du som säljare har tecknat en Gallagher Dolda felförsäkring så får du, inom ramen för villkoren och inom utrymme för valt försäkringsbelopp, hjälp av försäkringsbolaget med:

 • Utredning
  Försäkringsbolaget utreder om du har ett ansvar, utan att det kostar något för dig.
 • Utbetalning av ev. ersättning
  Visar utredningen att du har ett ansvar så ersätts köparen via försäkringen för de eventuella kostnader som du blivit ansvarig att ersätta köparen med, istället för att din privatekonomi drabbas.
 • Kontakt med köpare
  Försäkringsbolaget sköter all kontakt och förhandling med köparen som framställt det ekonomiska kravet till dig som säljare.
 • Rättsligt ombud
  Vid en eventuell rättegång eller skiljedomsförfarande får du hjälp av ett rättsligt ombud som för din talan. Försäkringen omfattar eventuella kostnader som du åsamkats eller ålagts att betala inom utrymme för valt försäkringsbelopp.

Tänk på: Utan en försäkring måste du som säljare själv bekosta ett ombud att hantera tvisten med köparen och vara beredd på en ekonomisk reglering.

Visste du att…

 • Du har rätt att dra av kostnaden för dolda felförsäkringen i din deklaration som en försäljningskostnad.
 • Med Gallagher Dolda fel har du ingen självrisk eller skadekostnad (s.k. skaderegleringsgräns) som drabbar dig som säljare.

Hur tecknar jag Gallagher Dolda fel?

Om du ska sälja din bostad och vill teckna en dolda felförsäkring hos oss kan du höra av dig direkt till oss, eller fråga din fastighetsmäklare om Gallagher Dolda fel. Försäkringen kan tecknas senast på tillträdesdagen, men oftast görs det i samband med kontraktsskrivningen – vilket vi rekommenderar.

Villikor

Villkor och förköpsinformation

Ta del av aktuella villkor och annan viktig information innan du tecknar en försäkring.

Försäkringsinformation

Vanliga frågor från säljare

Nedan besvarar vi vanliga frågor vi får från säljare gällande dolda fel.

Kontaktpersoner

Mer information om dolda fel