Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden. Våra kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som är anpassade efter sina behov. På så sätt tillför vi ett stort värde till kunder och samhällsekonomin.

En försäkringsdistributör ska bedriva sin verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen. Försäkringsdistributören ska alltid handla hederligt, rättvist och professionellt.

Det finns regler hur vi ska bedriva vår verksamhet och agera mot er som kunder. Reglerna gäller bland annat en informationsplikt. Mer om denna plikt hittar ni nedan i våra Allmänna leveransvillkor. Det är viktigt att du läser den innan du köper försäkring. Du bör även spara informationen.

Allmänna leveransvillkor