Lösningar för kunder inom flera olika typer av verksamheter

Med våra lösningar för hotell, restaurang och turismsektorn kan du försäkra din egendom mot skador och förebygga risker som kan drabba din verksamhet. I en föränderlig bransch vet vi att det finns ett behov av kunskap och förståelse för de utmaningar du möter i ditt arbete.

Vare sig du driver en liten, lokal verksamhet inom besöksnäringen eller representerar en internationell hotellkedja har vi särskilt framtagna försäkringslösningar som rustar dig för framtiden. Våra experter på området har lång erfarenhet och branschkunskap, vilket du som kund med fördel kan dra nytta av.

Tack vare vår globala räckvidd, ekonomiska styrka och ställning som en av världens största försäkringsförmedlare kan vi ta fram innovativa försäkringslösningar för dig och din verksamhet inom besöksnäringen, oavsett storlek och omfattning.

Är du medlem i Visita?

Vi har tagit fram en försäkring som är unikt anpassad till besöksnäringens förutsättningar, med skydd för din verksamhet, dina gäster, anställda och tillgångar. Försäkringen är en medlemsförmån och kan tecknas av dig som är medlem i Visita.

Visitaförsäkringen

Försäkringar inom besöksnäringen

  • Skräddarsydda försäkrings- och riskhanteringslösningar
  • Vi arbetar med både små och stora kunder
  • Vi har kunskap om flera olika typer av verksamheter inom branschen

Kontaktpersoner

Relaterade produkter och tjänster