Skadedjurskontroll och försäkringsskydd innebär särskilda utmaningar för företag inom besöksnäringen. I Sverige ingår skadedjurssanering oftast som en del i fastighetsförsäkringen, men då med undantag för offentliga miljöer som hotell och restauranger.
null

Vissa näringsidkare antar att fastighetsägarens försäkring automatiskt täcker skadedjurshantering. Men så är det normalt inte. Om du driver en verksamhet inom besöksnäringen behöver företaget teckna en egen skadedjursförsäkring för att ha rätt skydd. Annars måste man själv stå för både saneringskostnaden och eventuella ekonomiska förluster.

Vanliga skadedjur

Det finns många skadedjur som kan ställa till problem för företag inom besöksnäringen, men råttor är i särklass vanligast. I städerna lockar felaktig sophantering ofta till sig råttor. Större byggprojekt driver också upp råttor som normalt håller till i avloppssystemet och när de kommer upp ovan jord dras de inte sällan till hotell och restauranger. Vägglöss är ett annat exempel på skadedjur som kan ställa till med stora problem, då främst för hotellverksamheter.

Påverkan på verksamheten

Skadedjur kan få förödande konsekvenser för hotell och restauranger. Förutom direkta hälsorisker i form av sjukdomar och förorenad mat kan skadedjuren också skapa obehag för gästerna, ge verksamheten dåligt rykte och leda till färre besökare och uteblivna inkomster.

Hotell och restauranger omfattas av stränga bestämmelser för hygien och livsmedelssäkerhet, däribland EU:s förordning 852/2004 om livsmedelshygien. Tillsynsmyndigheter, till exempel miljöförvaltning eller motsvarande, har rätt att stänga en verksamhet tillfälligt eller permanent, om man vid en inspektion konstaterar tillräckligt allvarliga brister. Skadedjursangrepp är en sådan sak som miljöförvaltningen kan anmärka på.

Förebygga risker

Det finns flera saker man som företagare inom besöksnäringen kan göra för att förebygga skadedjursangrepp. Genom att anlita en skadedjurstekniker för regelbundna inspektioner kan man få hjälp att upptäcka och åtgärda problemen så tidigt som möjligt. Att använda tydliga checklistor för städning och sophantering och förvara livsmedel i lufttäta förpackningar är viktiga åtgärder för att hålla skadedjuren borta.

Om man som företagare oroar sig för skadedjursangrepp kan det vara bra att ta fram en rutin så att alla anställda är uppmärksamma på tecken som tyder på skadedjur. Det kan också vara motiverat att regelbundet se över fastigheten för att upptäcka ställen där skadedjur lätt kan ta sig in. Ytterligare åtgärder för effektiv sophantering och anpassning av utomhusmiljön runt byggnaden kan också minska risken för skadedjursangrepp.

Kontakta Gallagher för hjälp att se över ditt försäkringsskydd

Att misslyckas med skadedjurskontrollen kan få stora konsekvenser för den som är verksam inom besöksbranschen, men genom att vara påläst och arbeta förebyggande – och se till att ha ett tillräckligt försäkringsskydd – kan du som företagare undvika många av riskerna för såväl anseende som ekonomi. Vill du ha hjälp att se över ditt försäkringsskydd? Kontakta en expert hos oss som förstår besöksnäringens unika utmaningar.