Vi gör saker på vårt eget sätt. Det rätta sättet. The Gallagher Way.

Även om vi är stolta över hur vi har vuxit som företag, är vi än mer stolta över att vi har lyckats bevara den unika Gallagher-kulturen när vi har gått in på nya marknader och börjat verka inom nya affärsområden. Det är en kultur där etik och service står i centrum. En kultur där vi gemensamt arbetar för alla våra kunders bästa, oavsett var de befinner sig. Och allt finns sammanfattat i 25 principer som skrevs ner för hand år 1984 av Robert E. Gallagher, vår dåvarande styrelseordförande. Han kallade dem The Gallagher Way. I dag hittar du dem på alla Gallagher-kontor i hela världen. Men det är så mycket mer än bara ord – dessa principer utgör själva fundamentet för företaget och för vår kultur och genomsyrar allt vi gör, varje dag.

 1. 1

  Vi är ett försäljnings- och marknadsföringsföretag som brinner för att erbjuda våra kunder riskhanteringstjänster av högsta klass.

 2. 2

  Vi stöttar varandra. Vi tror på varandra. Vi erkänner och respekterar varandras förmåga.

 3. 3

  Vi strävar efter excellens i det vi gör.

 4. 4

  Vi kan alla bli bättre och lära oss av varandra.

 5. 5

  Det finns inga andra klassens medborgare – alla är viktiga och alla gör ett viktigt jobb.

 6. 6

  Vi är en öppen gemenskap.

 7. 7

  Empati för andra är inte en svaghet.

 8. 8

  Misstänksamhet föder mer misstänksamhet. Att känna tillit och vinna andras tillit är fundamentalt.

 9. 9

  Ledare är beroende av de som följer dem. Hur ledare behandlar sina underordnade är direkt avgörande för hur effektiv ledaren är.

 10. 10

  Vi ska bygga starka affärsrelationer från människa till människa.

 11. 11

  Vi behöver alla varandra. Vi är alla kuggar i ett hjul.

 12. 12

  Ingen avdelning eller person är en isolerad ö.

 13. 13

  Vi förväntar oss professionell artighet.

 14. 14

  Be aldrig någon göra något som du inte skulle göra själv.

 15. 15

  Jag ser mig själv som ett stöd för vår försäljnings- och vår marknadsföringsavdelning. Vi kan inte uppnå någonting utan varandra. Vi är ett team.

 16. 16

  Lojalitet och respekt förtjänas – det är inget som kan tvingas fram.

 17. 17

  Rädsla leder ingenstans.

 18. 18

  Social kompetens är mycket viktigt för oss på Arthur J. Gallagher & Co.

 19. 19

  Vi är ett konkurrenskraftigt och offensivt företag.

 20. 20

  Vi tar tag i problem – vi flyr inte från dem.

 21. 21

  Vi följer de högsta standarderna för moraliskt och etiskt uppförande.

 22. 22

  Människor arbetar hårdare och är mer effektiva när de känner ett engagemang för det de gör.

 23. 23

  Vi är ett varmt, familjärt företag. Det är en styrka – inte en svaghet.

 24. 24

  Vi måste fortsätta bygga ett professionellt företag tillsammans, som ett team.

 25. 25

  Gemensamma värderingar kan ändras efter omständigheterna – men det ska ske med försiktighet, finkänslighet och hänsyn till varandras behov.

Robert E. Gallagher
Maj 1984