Göra saker på ett sätt. Det rätta sättet. The Gallagher Way.

Även om vi är stolta över vår tillväxt, är vi än mer stolta över att vi har kunnat behålla Gallaghers unika kultur när vi beträder nya marknader och nya affärsområden. Det är en kultur av etik och service. En av samarbete i ett gemensamt intresse — varje kunds bästa, överallt. Det är sammanfattat i de 25 principerna i The Gallagher Way.

Vår dåvarande ordförande, Robert E. Gallagher, skrev ner dem för hand för över en generation sedan. Idag hittar du dem på alla Gallagher-kontor runt om i världen. Dessutom informerar dessa om de åtgärder vi vidtar varje dag.

The Gallagher Way

De gemensamma värderingarna hos Arthur J. Gallagher & Co. är grunden för företaget och vår kultur. Vad är ett gemensamt värde? Detta är koncept som de allra flesta av de som driver och verkar i företaget passionerat håller fast vid. Vilka är några av Arthur J. Gallagher & Co:s gemensamma värderingar?

 1. 1

  Vi är ett försäljnings- och marknadsföringsföretag som är dedikerade till att tillhandahålla excellens inom riskhanteringstjänster till våra kunder.

 2. 2

  Vi stöttar varandra. Vi tror på varandra. Vi erkänner och respekterar varandras förmåga.

 3. 3

  Vi strävar efter professionell excellens.

 4. 4

  Vi kan alla förbättra oss och lära av varandra.

 5. 5

  Det finns inga andra klassens medborgare — alla är viktiga och allas jobb är viktigt.

 6. 6

  Vi är ett öppet samhälle.

 7. 7

  Empati för den andra personen är inte en svaghet.

 8. 8

  Misstänksamhet föder mer misstänksamhet. Att lita på och bli betrodd är livsviktigt.

 9. 9

  Ledare behöver följare. Hur ledare behandlar följare har en direkt inverkan på ledarens effektivitet.

 10. 10

  Interpersonella affärsrelationer bör byggas.

 11. 11

  Vi behöver alla varandra. Vi är alla kuggar i ett hjul.

 12. 12

  Ingen avdelning eller person är en ö.

 13. 13

  Professionell artighet förväntas.

 14. 14

  Be aldrig någon att göra något du inte skulle göra själv.

 15. 15

  Jag anser mig vara ett stöd för vår försäljning och marknadsföring. Vi kan inte få saker att hända utan varandra. Vi är ett team.

 16. 16

  Lojalitet och respekt förtjänas — det dikteras inte.

 17. 17

  Rädsla är oattraktivt.

 18. 18

  Människors färdigheter är mycket viktiga på Arthur J. Gallagher & Co.

 19. 19

  Vi är ett mycket konkurrenskraftigt och aggressivt företag.

 20. 20

  Vi springer mot problemen — inte ifrån dem.

 21. 21

  Vi följer de högsta standarderna för moraliskt och etiskt beteende.

 22. 22

  Människor arbetar hårdare och är mer effektiva när de brinner för något — inte är missnöjda.

 23. 23

  Vi är ett varmt, nära företag. Detta är en styrka — inte en svaghet.

 24. 24

  Vi måste fortsätta bygga ett professionellt företag — tillsammans — som ett team.

 25. 25

  Gemensamma värderingar kan förändras med omständigheterna — men försiktigt och med hänsyn till varandras behov.

Robert E. Gallagher
Maj 1984


När accepterade gemensamma värderingar ändras eller utmanas kan den känslomässiga påverkan och negativa känslor skada företaget.