Denna integritetspolicy gäller för Arthur J. Gallagher & Co. och alla dess partner och dotterbolag (gemensamt "vi", "vår", "oss" eller "Gallagher"). En fullständig lista över företag inom Gallagher -gruppen finns tillgänglig här.

I denna integritetspolicy identifierar vid de personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem. Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter du tillhandahåller till Gallagher och alla personuppgifter vi samlar in från andra källor, såvida du inte får ett mer specifikt integritetsmeddelande då personuppgifterna samlas in. Denna integritetspolicy gäller inte för webbsidor, applikationer eller portaler ("Webbplatser") tillhörande tredje part länkade till Gallaghers Webbplatser eller för Gallaghers Webbplatser som har sina egna integritetspolicyer. Om du tillhandahåller personuppgifter till oss om andra personer måste du ge dem en kopia av denna integritetspolicy och inhämta alla nödvändiga samtycken som krävs för bearbetningen av denna persons uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du har frågor om den här integritetspolicyn kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna du hittar i avsnittet kontakta oss. När du använder våra Webbplatser bör du läsa denna integritetspolicy samt Webbplatsens användarvillkor.

I de följande avsnitten informerar om hur vi samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter: