Varför försäkring för dolda fel?

Om köparen upptäcker ett så kallat dolt fel i fastighet kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat. Ansvaret för dolda fel regleras i Jordabalken 4 kap. 19§. Försäljning av bostadsrätt regleras i Köplagen 19 § första stycket p 3 och 20 § inklusive rättspraxis, ansvarstiden är 2 år efter tillträdesdagen för säljaren.

Det är i princip omöjligt för säljare och köpare själva att komma fram till, och vara överens om huruvida felet är enligt jordabalkens eller köplagens regler. Nästa svåra fråga att mötas i är hur mycket som skall ersättas med hänsyn tagen till avskrivningsregler och förbättringsåtgärder.

Genom våra försäkringar för dolda fel så får man hjälp inom ramen för försäkringsvillkoren att bemöta köparen, utreda ansvarsfrågan och ersätta köparen om så skall ske.

Olika Skydd

Vi arbetar idag med att erbjuda flera olika försäkringsalternativ utifrån den enskilda kundens behov. Vi vill kunna hjälpa till vid alla typer av försäljningar och köp, det ser olika ut från norr till söder på kartan och genom ett brett utbud så har vi möjlighet att skapa trygghet för fler kunder vilket känns viktigt för oss.

Gallagher Dolda fel — Villa Fritidshus

Gallagher Dolda fel — BR

Det här är våra vanligaste och bästa ansvarsförsäkringar som vi alltid rekommenderar i första hand. För fastighet krävs en utförd överlåtelsebesiktning vilket skapar extra trygghet och tydlighet kring huset/husen man säljer och det blir tryggare även för köparen när försäkringsskydd och besiktning finns på plats. För bostadsrätt finns inget besiktningskrav.

Gallagher Dolda fel — Obesiktigat

Den här ansvarsförsäkringen rekommenderar vi bara i de fall besiktning ej är möjlig att utföra av olika skäl. Genom att erbjuda skyddet kan vi göra det tryggare även för säljare och köpare som befinner sig i den här situationen vilket är viktigt för oss.

Gallagher Dolda fel — Köpare

Vi rekommenderar en Köparförsäkring endast när säljaren ej själv uppfyller kraven för att få köpa försäkringen eller om säljaren av något skäl 'trots allt' valt att avstå ett eget försäkringsskydd. Vid riktigt snabba beslut och det råder tidsbrist kan vi även erbjuda Gallagher Dolda fel Köpare Obesiktigat.

Skadereglering, försäkringsbolag och marknad.

Skaderegleringen sköts av erfarna skadereglerare på Försäkringsbolaget GarBo som är vår försäkringsgivare sedan 2020. Eftersom GarBo erbjuder flera olika försäkringar inom området dolda fel så bör man vara lite vaksam eftersom det finns stora skillnader i försäkringsvillkoren. Vi förklarar gärna fördelarna med våra villkor.

Att samarbeta med, och att köpa försäkring genom Gallagher

Med Gallagher som försäkringsförmedlare och samarbetspartner så får både våra kunder och partners alltid bästa service och hjälp av försäkringsförmedlare med lång erfarenhet och gedigen kompetens av dolda fel försäkring ända sedan år 2008.

Gallagher strävar alltid efter att kunna erbjuda marknaden bästa tänkbara pris ihop med ett brett försäkringsvillkor. På så vis vet vi att vi har ett tryggt och bra försäkringsskydd till och för våra kunder.