Vad händer om det slutar med att ett av era nyrenoverade rum ser ut som efter ett sjöslag när den där trevliga familjen har checkat ut?
null

När skadorna, från exempelvis rödvinsfläckar och sönderslagna möbler, samlas på hög sticker reparationskostnaderna i höjden – samtidigt som ni går miste om intäkter. Tyvärr är skador orsakade av gäster ett faktum för alla företag i branschen, och den här typen av händelser blir allt vanligare inom den svenska besöksnäringen. Därför är det viktigare än någonsin att ha ett tillräckligt försäkringsskydd.

”När det gäller olyckshändelser kan det vara svårt att reda ut ansvarsfrågan. Även om gästens hemförsäkring i vissa fall täcker skador orsakade av misskötsel eller vårdslöshet kan det vara svårt att veta om en skada beror på att oturen varit framme eller på att någon varit oaktsam.”

Daniel Backstig, försäkringsförmedlare hos Gallagher

En försäkring särskilt framtagen för besöksnäringen minskar riskerna

Det kan vara svårt att kräva kompensation för en skada som gästerna har orsakat. Dessutom är det ofta både dyrt och tidskrävande att ta reda på vem som är ansvarig för skadan. I sådana lägen kan en försäkring särskilt framtagen för besöksnäringen minska de ekonomiska påfrestningarna, genom att försäkringsbolaget först ersätter skadan och sedan gör ersättningsanspråk gentemot den som har orsakat den.

Risker med otillräckligt försäkringsskydd och begränsade möjligheter till rådgivning

Förutom att det kostar pengar att åtgärda skador som gästerna har orsakat kan det också få allvarliga konsekvenser för verksamhetens rykte. Om en verksamhet inte har råd eller möjlighet att åtgärda skadorna omedelbart kan det resultera i att de blir tvungna att annullera redan gjorda bokningar – med ett skadat anseende som följd.

”Om en gäst måste bokas om till ett annat hotell för att något plötsligt hänt, och det visar sig att gästen får utmärkt service på det andra hotellet, kommer gästen antagligen att välja det hotellet nästa gång.”

Daniel Backstig, försäkringsförmedlare hos Gallagher

En försäkring med omfattande täckning, i kombination med rådgivning från kompetenta försäkringsförmedlare, gör inte bara att renoveringen kommer igång snabbare, utan bidrar i förlängningen till att bibehålla gästernas förtroende.

En försäkringsförmedlare fungerar som en länk mellan företaget och de olika försäkringsbolagen och vet hur de kan anpassa försäkringslösningar för att leva upp till besöksnäringens behov. Förmedlaren erbjuder vägledning för att hitta rätt försäkringsskydd, så att försäkringen verkligen har täckning för de vanligaste riskerna i branschen.

Genom att samarbeta med en erfaren försäkringsförmedlare kan företag inom besöksnäringen mildra de ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av skador orsakade av gäster.

Att tänka på för att minska din riskexponering

  • Ett effektivt sätt att undvika risker och skador är att inte slarva med planeringen inför en renovering. Genom att, till exempel, undvika att placera fönster i närheten av en eldstad blir risken för rök- och brandskador mindre.
  • Välj en försäkring som är anpassad till verksamhetens behov, som till exempel var er verksamhet är belägen, dess storlek och vilken typ av verksamhet ni har.
  • Gå alltid igenom försäkringsvillkoren noggrant så att du verkligen förstår vad som ingår och inte, och eventuella begränsningar. Ta gärna hjälp av en erfaren försäkringsförmedlare hos Gallagher för att navigera olika alternativ och hitta rätt skydd för din verksamhet.

Gallagher försäkrar besöksnäringen

I en bransch där allt handlar om att göra gästerna nöjda får du aldrig chansa när det gäller kundernas eller företagets säkerhet. Genom att investera i en försäkring med omfattande täckning som dessutom ger dig tillgång till rådgivning blir verksamheten mindre sårbar och du bättre skyddad mot oförutsedda utgifter.

Vi på Gallagher kan den svenska besöksnäringen och vet vilka utmaningarna är. Som kund får du en försäkring anpassad efter din verksamhets behov, och stöd av rådgivning från försäkringsförmedlare med lång erfarenhet av branschen. Allt för att du som företagare ska kunna känna dig trygg, oavsett vad som händer. När du ska välja rätt försäkring till ditt hotell eller din restaurang kan du alltid vara säker på att Gallagher ger dig bästa tänkbara service.

För att veta mer, läs vidare om vårt erbjudande inom besöksnäringen, utforska Visitaförsäkringen som Gallagher erbjuder i samarbete med Visita – Svenska besöksnäring, eller kontakta en expert hos oss idag.