När det gäller skadedjursbekämpning är det viktigt att hålla koll på vad du som fastighetsägare kan göra själv – och när du måste anlita professionell hjälp.
null

Det finns väl knappast någon som vill ha den här typen av objudna gäster i sitt hus. Därför är det bäst att förhindra att de över huvud taget tar sig in. Vi tog hjälp av vår samarbetspartner Anticimex för att reda ut hur man bekämpar de vanligaste skadedjuren.

Vägglöss

Det finns ingen magisk lösning för att bekämpa vägglöss. Anticimex använder ungefär samma metoder idag som de gjorde för fem år sedan.

För att slippa drabbas av vägglöss gäller det att veta hur de ser ut och beter sig:

  • En vuxen vägglus påminner om en äppelkärna: Den är 4–6 millimeter lång, brun och ganska platt.
  • De nykläckta vägglössen, nymferna, är mindre och vita.
  • Vägglöss är aktiva på natten och suger blod när vi sover. När det har blivit mörkt kryper de fram från springorna under sängen, väggarna eller sovrumsmöblerna.

Du måste anlita en skadedjurstekniker för att bli av med vägglöss och det är viktigt att höra av sig så fort som möjligt. Om du väntar hinner vägglössen föröka sig vilket gör saneringen både svårare och mer omfattande. Vid ett stort vägglusangrepp i en lägenhet i ett flerfamiljshus finns det risk att lössen sprider sig till fler lägenheter. Ju mer tid vägglössen får att etablera sig, desto längre tid tar saneringen.

För att komma åt lössen krävs ett mänskligt lockbete. Utan lockbete kan vägglössen gå i ide och klara sig i upp till ett år utan mat. Det går att använda insektsmedel eller vidta kontrollåtgärder, men för att locka fram dem från deras gömställen måste det finnas ett varmblodigt djur i närheten eftersom de dras till den koldioxid vi ger ifrån oss. Vid användning av mänskligt lockbete kan man ställa ut små vägglusfällor under sängen eller använda ett madrasskydd för att undvika bett.

Det finns ingen särskild ny teknik för att upptäcka vägglöss. Feromonfällor och specialtränade hundar kan vara ett sätt att upptäcka lusangrepp tidigt, men än så länge finns inga elektroniska apparater som kan användas för att upptäcka vägglöss när du är ute och reser, men det är inte omöjligt att sådana lösningar är på gång.

Gnagare

Insekter kan vara svåra att få bukt med – men de är ändå bara insekter. Råttor däremot är intelligenta djur som vet att se sig för och inte går i vilka fällor som helst. Det finns traditionella råttfällor där en fjäderbelastad bygel bryter råttans ryggrad. Tvärtemot vad många tror är råttor inte särskilt förtjusta i ost. Istället är det bättre att ladda fällan med något sött, som till exempel choklad. Men det förekommer faktiskt att råttor snabbt lägger om sina matvanor för att undgå att bli infångade.

Även om råttfällor kan vara effektiva så behöver du som fastighetsägare anlita en expert som kan se över avloppen och undersöka var och hur råttorna tar sig in i byggnaden för att helt bli av med problemet. Anticimex erbjuder en tjänst där man med hjälp av en kamera undersöker rören i byggnaden inifrån och letar efter hål där råttorna skulle ha kunnat ta sig in i avloppssystemet.

När det gäller möss går det förebyggande arbetet ut på att säkra byggnaden, hitta alla tänkbara vägar in, som till exempel hål i staket eller sprickor i byggnaden, och klippa ner alla buskar och växter runt huset där gnagare annars kan söka skydd eller leta efter mat.

När skadedjurstekniker lägger ut gift kan det krävas att en gnagare äter av det flera gånger innan den dör. Döda gnagare kan efter ett tag lukta extremt illa. Därför är det viktigt att du lokaliserar dem så snabbt som möjligt efter att giftet har verkat. Det kan dock vara svårt eftersom de ibland hinner ta sig in under golvbrädor eller bakom skåp eller vitvaror.

Det finns relativt avancerade tekniska lösningar för att fånga gnagare. Anticimex har tagit fram utrustning som både känner av rörelse och kan fånga in gnagarna. När utrustningen reagerar kan Anticimex analysera uppgifterna manuellt och snabbt fastslå källan till problemet. Den nya tekniken används för tillfället framför allt kommersiella fastigheter och avloppssystem. Men den innebär ett stort steg på vägen mot digitaliserad övervakning och kontroll av gnagare. Tidigare sattes åtgärder inte in förrän i efterhand, när en kund redan konstaterat ett problem. Nu har Anticimex istället möjlighet att fånga gnagarna innan kunden ens upptäcker att de är där.

Ohyra i skafferiet

Att städa är det bästa sättet för att komma till rätta med och förebygga mjölbaggar och annan ohyra i skafferiet. Normalt behöver du inte anlita skadedjurssanerare, det räcker med att du slänger den angripna maten och rengör hyllor och lådor noga. Om du inte redan gör det bör du förvara ris och gryn i plast- eller glasburkar med tättslutande lock i förebyggande syfte.

Även om de orsakar en del jobb innebär den här typen av skadedjur i regel inga risker. Du kanske tycker att det är äckligt att de kravlar omkring i din mat, men normalt blir du i alla fall inte sjuk av dem. Även om det är bra att mängden ekologiska varor ökar är det viktigt att vara medveten om att när det används färre bekämpningsmedel ute på åkrarna ökar också risken för skadedjur senare i produktionskedjan.

Kackerlackor

För att komma till rätta med kackerlackor krävs kemikalier och du måste därför anlita professionell hjälp. Att försöka döda kackerlackor med vanlig insektsspray kan faktiskt förvärra situationen. Det går att bli av med en del av dem genom att slänga angripen mat och städa ordentligt, men det krävs en skadedjursexpert för att utrota kackerlackorna helt. För att ohyran inte ska komma tillbaka krävs dessutom ett samarbete mellan skadedjurssaneraren och de som har drabbats av kackerlackorna, eftersom det förutom sanering krävs förbättrade städrutiner och att de boende går ut med soporna oftare.

Den elektroniska plattform som Anticimex använder för att upptäcka gnagare har utvecklats för att även känna av krypande och flygande insekter. I dagsläget används de enbart i kommersiella fastigheter, men företaget hoppas kunna erbjuda fler kunder den här lösningen i framtiden.

Här kan du läsa mer om dessa vanliga skadedjur och hur du upptäcker dem

Skadedjursskydd i fastighetsförsäkringen

Ofta är ett saneringsavtal inkluderat i din fastighetsförsäkring, skulle det inte vara det så kan ett sådant tecknas separat. Som fastighetsägare är detta ett viktigt skydd att ha eftersom skadedjur är ett vanligt förekommande problem. Vi på Gallagher har lång erfarenhet av försäkringsskydd för fastighetsbranschen och kan skräddarsy lösningar efter din verksamhets behov. Läs mer om fastighetsförsäkring från Gallagher eller kontakta en fastighetsexpert hos oss idag.