bostadsrattsforening

En dramatisk händelse utspelade sig den 28 december 2019 i Göteborgshus 31 i Tynnered, Västra Frölunda. En brand bröt ut på vinden i tre trapphus och ordförande Göran Rosén blev snabbt inkopplad i händelseförloppet.

- När jag kom dit var området fyllt av räddningsfordon med flera stegbilar resta mot taket, berättar Göran. Lågorna slog 10-15 meter upp i skyn. Det var en chockartad syn att se brandens omfattning och svårt att föreställa sig konsekvenserna.

Polisen spärrade av området. Räddningspersonal bröt upp dörrar till 13 lägenheter och evakuerade de som fanns närmast branden. Totalt berördes 35 bostäder i de fem trapphusen. Det ställde styrelsen inför utmaningen att hitta boende åt de drabbade familjerna. Som tur var hade föreningen tillgång till stora fritids- och samlingslokaler inom området, vilka snabbt kunde öppnas upp och man kunde ordna med mat och dryck till de drabbade.

Det som Göran Rosén minns mest från brandkvällen är det engagemang som fanns inom föreningen. Medlemmar erbjöd hjälp med allt från boende till kläder och mat. Samarbetet mellan grannar visade sig från sin bästa sida. Göran själv erbjöd boende åt två personer under de första nätterna.

Branden var under kontroll framåt morgonen, men vinden var helt förkolnad och 28 av de 35 berörda bostäderna hade drabbats av kraftiga vattenskador. Trots utredningar har man ännu inte kunnat fastställa brandorsaken, men eftersom branden inträffade dagarna före nyårsafton är det inte omöjligt att fyrverkerier var inblandade.

Dagen efter branden påbörjades det omfattande arbetet med återställning. Göran och resterande i styrelsen deltog i 49 byggmöten för att lösa de olika problem som uppstod. Föreningens expedition fungerade som mottagningscenter för post till de evakuerade och ett rum med en så kallad avluktare (joniseringsaggregat) inrättades för att hjälpa medlemmarna att bli av med brandlukt från textilier.

Renoveringsarbetet skulle komma att ta lång tid. Försäkringspersonal meddelade i ett tidigt skede att alla lägenheter i de tre uppgångarna troligtvis skulle behöva tömmas under torknings- och återuppbyggnadtiden. Många av de drabbade familjerna hittade tillfälligt boende hos vänner och bekanta, och försäkringsbolagen erbjöd ersättningslägenheter till sina försäkringstagare. Det tog 22 månader innan återflyttning kunde ske.

Föreningen sparade miljoner med begränsat åldersavdrag

- Det var bara att tacka för att vi hade ett försäkringsskydd i föreningen som verkligen höll vad det lovade, konstaterar Göran Rosén.

Skadan kostade totalt cirka 100 miljoner att reparera. Åldersavdragen som föreningen normalt hade fått betala var cirka 12 miljoner, om föreningen inte hade haft en förmånlig försäkring som begränsade detta. Nu blev det cirka 400 000 kr istället, vilket motsvarade dåvarande maxbelopp i föreningens försäkring.

- Idag är begränsningen ännu lägre i de jämförbara försäkringar vi förmedlar för bostadsrättsföreningar, säger Jan Backlund, försäkringsförmedlare hos Gallagher. Hade skadan skett idag hade föreningen maximalt behövt betala 200 000 kr i åldersavdrag.

Denna brandkatastrof visar vikten av att ha en förmånlig försäkring som kan hjälpa till att täcka kostnaderna vid stora skador. Trots de utmaningar som uppstod under återuppbyggnadsprocessen, kunde föreningen tack vare försäkringen, som förmedlats av Gallagher, spara miljoner kronor och återställa skadorna på ett effektivt sätt.