entreprenadkontrakt

Att granska avtalskrav är särskilt viktigt i tuffa tider

Läget i den svenska ekonomin ser inte ut att förbättras och de osäkra tiderna gör byggbranschen extra utsatt. Räntan på bygglån är hög och risken är stor att projekt blir dyrare än beräknat och att tidsplaner spricker. I dessa tuffa tider är det extra viktigt att ha koll på dina entreprenadkontrakt och de krav som ställs på dig som entreprenör.

Byggprojekt är alltid förknippat med vissa risker. Men nu står branschen inför större utmaningar än normalt, i form av störningar i leveranskedjan, brist på arbetskraft, inflation och lågkonjunktur. Det redan ansträngda läget blir än mer ansträngt när vissa entreprenörer, för att säkra sin omsättning, tar sig an projekt som ligger utanför deras expertområden, och på så vis ökar sin riskexponering.

"Klienterna är ofta fokuserade på att vinna upphandlingen och komma igång med byggnationen, och tänker inte alltid på att det kan krävas specifika typer av försäkringar. Det är vanligt att man missar eller glömmer bort dessa krav, och då finns det risk för att man står där utan ordentligt försäkringsskydd om något händer."
Daniel Storckenfeldt, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Det är viktigt att man som byggnadsentreprenör granskar alla delar av ett projekt noggrant och säkerställer att man har försäkringar som ger rätt typ av skydd. Att undvika förluster som inte täcks av försäkringen kan vara skillnaden mellan att gå i konkurs och att kunna fortsätta sin verksamhet, i synnerhet i det tuffa klimat som råder inom byggbranschen idag.

Några vanliga problem kopplade till entreprenadkontrakt involverar följande faktorer:

  • Förändrade villkor
  • Förseningar i projektets tidsplan
  • Oavslutat eller felaktigt utfört arbete
  • Uppsägning av avtal på grund av bristande uppfyllelse
  • Skadestånd
  • Garantier
  • Försäkringsskydd
  • Skadeersättning
  • Uppdrag och underentreprenad
  • Metoder för konfliktlösning

Genom att gå igenom kontraktsvillkor och anbud noga och samtidigt hålla sig uppdaterad om nya lagar och förordningar är man bättre rustad att hantera oförutsedda risker och undvika att hamna på obestånd.

Försäkringskrav varierar för olika byggprojekt

Den svenska byggbranschen är noggrant reglerad och omfattas bland annat av branschstandarder som alla måste följa. Byggföretag är skyldiga att ha både ansvarsförsäkring och entreprenadförsäkring. Men kraven på vad försäkringen måste täcka kan variera stort mellan olika projekt, bland annat beroende på projektets storlek och vem som är beställare.

"Det är många aspekter som måste vägas in när man ska ta fram en försäkring som passar de speciella behov som finns i byggbranschen. Det är inte ovanligt att man behöver justera företagsförsäkringen för att den ska ha rätt omfattning för det projekt man åtar sig. Det kan till exempel handla om att lägga till ytterligare försäkringsmoment eller att höja ett försäkringsbelopp för ett redan tecknat försäkringsmoment. Här underlättar det givetvis med professionell rådgivning för att säkerställa korrekt omfattning."
Daniel Storckenfeldt, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Ta hjälp av experter för att hitta rätt försäkringsskydd

För att säkerställa rätt skydd för dina byggprojekt är det en god idé att ta hjälp av erfarna försäkringsförmedlare som verkligen förstår den komplexa byggbranschen. De måste vara väl insatta i de specifika krav som ställs på ett byggprojekt och de försäkringar som krävs. Utan experthjälp måste du själv sätta dig in i alla detaljer i de komplexa kontrakt som reglerar ett projekt. Det är ofta både svårt och tidskrävande, och kan resultera i stora ekonomiska risker.

Gallagher är mycket välrenommerade inom byggnadsentreprenadbranschen och har både bred erfarenhet och egna experter som ser till att våra kunder har välskrivna avtal och rätt försäkringsskydd. Våra experter har mångårig erfarenhet av branschstandarderna AB04 och ABT06, som används av alla företag inom byggbranschen idag för att säkerställa att de uppfyller alla krav.

Vår globala närvaro gör att vi kan erbjuda heltäckande rådgivning, skapa mervärde och skräddarsy lösningar åt vår stora mängd kunder inom byggnadsentreprenad. Gallagher är ett utmärkt val för den som behöver hjälp att bena ut komplicerade entreprenadkontrakt: Vi har de kunskaper som krävs för att hjälpa dig igenom hela processen och ta fram skräddarsydda försäkringslösningar för dina behov. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med byggförsäkring eller ta kontakt med en av våra byggexperter idag.